Här är regeringens nya elektrifieringsuppdrag

Boverket ska analysera utbyggnaden av laddinfrastruktur för vägtransporter. Foto: Energimyndigheten Boverket ska analysera utbyggnaden av laddinfrastruktur för vägtransporter. Foto: Energimyndigheten

Regeringen intensifierar arbetet med att elektrifiera transportsektorn. För att påskynda elektrifieringen har sju uppdrag delats ut till olika myndigheter. 

Enligt regeringen är elektrifieringen av transportsektorn högprioriterad.

— Sverige ligger i framkant i den gröna omställningen av transportsektorn. Nu tar vi nästa steg och tittar på hur vi kan skapa incitament för att påskynda elektrifieringen av sjöfarten och flyget. En av regeringens prioriteringar är att driva på den gröna industriella revolutionen med investeringar i hela landet. Så minskas utsläppen och så hamnar framtidens jobb i Sverige, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), i ett pressmeddelande.

Här är de sju uppdragen som regeringen har beslutat om: 

Trafikanalys får i uppdrag att analysera möjliga incitament för att åstadkomma en ökad användning av både så kallad landström (när fartyg ligger vid kaj) och laddström (för att ladda batterier för eldrift i hamnar).

Trafikanalys ska också analysera förutsättningarna för fler helt eller delvis eldrivna fartyg i Sverige.

Energimyndigheten får i uppdrag att analysera och föreslå hur klimatpremierna kan utformas för att också stimulera ­användandet av elflygplan.

Transportstyrelsen ska redovisa hur myndigheten arbetar för att förbereda sig inför att Sverige väntas bli tillverkarland för elflygplan.

Boverket ska redovisa hur utbyggnaden av laddinfrastruktur för väg- och sjötransporter kan komma att påverka myndighetens verksamhetsområde, till exempel i form av behov av regeländringar och förändrad vägledning rörande fysisk planering och byggnader.

Trafikanalys ska ta fram en analys av den eldrivna fordonsflottan som innehåller en nulägesbeskrivning, inklusive analys av regional spridning, och en beskrivning av möjlig utveckling fram till 2030 med avseende på tekniska egenskaper.

Naturvårdsverket ska redovisa en analys av miljöeffekterna av elektrifieringen av transporter.

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2022-01-05 12:30 Uppdaterad måndag, 10 januari 2022 10:32

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021