Här är krisen som slagit hårdare än fartygshaveriet i Suezkanalen

Yantian International Container Terminal i sydöstra Kina. Gigel.atat/Wikimedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yantian-port_from_above.jpg) Yantian International Container Terminal i sydöstra Kina. Gigel.atat/Wikimedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yantian-port_from_above.jpg)

Pandemin föranledde i våras en nedstängning av en för de globala transporterna viktig knutpunkt – en kris som enligt branschen orsakat större problem än containerfartyget Ever Givens blockering av Suezkanalen.

I maj stängde djuphamnen i sydkinesiska Shenzhen (Yantian International Container Terminal) ned på grund av den pågående pandemin och en ökad smittspridning i området.

Hamnen har nu öppnats igen. Under restriktionstiden orsakade stängningen långa köer av fartyg – enligt tyska branschtidningen Logistik-Heute låg tidvis över 130 containerfartyg ute på redden utanför Yantian International Container Terminal i väntan på att få anlöpa hamn.

Enligt en enkät som tyska branschorganisationen BME (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.) nyligen gjorde så orsakar stängningen av Yantian International Container Terminal allvarligare störningar på de globala försörjningskedjorna och varuflödena än vad containerfartyget Ever Given gjorde när hon i en veckas tid stoppade all trafik i Suezkanalen. Till de mest drabbade sektorerna under nedstängningen av containerhamnen i Shenzhen hör enligt de svarande i BME:s enkät elektronikindustrin.

Nedstängningen av Yantian International Container Terminal innebar bland annat att ett antal kajplatser var stängda och ett antal kranar tagna ur bruk i ungefär en månads tid. Under nedstängningen av hamnen skeppades ungefär 40 procent av den normala mängden containrar ut ur hamnen.

Nu är verksamheten i hamnen igång i nästan samma omfattning som innan pandemin, vilket innebär att man hanterar cirka 40 000 TEU containrar varje dag.

Ungefär 90 procent av elektronikprodukter som Kina exporterar går via Yantian International Container Terminal.

Fotnot: BME:s enkät skickades till totalt 166 tyska företag varav 104 stycken har verksamhet på plats i Kina.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-08-05 09:39

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021