Handeln med detta land står sig fortfarande stark

 Foto: Göteborgs hamn AB Foto: Göteborgs hamn AB

Under pandemin har Sveriges handelsutbyte med flera länder minskat med tvåsiffriga tal. Men ett land i EU sticker ut i positiv bemärkelse.

Handeln mellan Tyskland och Sverige har påverkats i mindre utsträckning än med andra länder visar tysk handelsstatistik. Och i år ser det ut att ljusna.

Handeln mellan Tyskland och Sverige har minskat med 5 procent i jämförelse med 2019 – en blygsam nedgång i jämförelse med många andra länder. Värdet på de tyska exporterna till Sverige uppgick 2020 till 23,4 miljarder euro och importerna till 14,8 miljarder euro. Med en handelsvolym på sammantaget 38,2 miljarder euro hamnar Sverige på plats 16 i listan över Tysklands viktigaste handelspartner.

Sverige är Tysklands fjortonde viktigaste exportmarknad (2019: plats 15). Den tyska exporten till Sverige sjönk med 6,2 procent 2020, vilket i sammanhanget får betecknas som en modest nedgång. Som en jämförelse minskade exporten till Finland med 7,1 procent och den till Norge med 8,1 procent.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-02-15 10:34

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!