Hamnfyran sätter åter APMT i blockad

Sedan tisdagen 8 november löper en ny blockad från Svenska hamnarbetarförbundets sida vid containerterminalen APMT i Göteborg – som säger sig ha förlorat hanteringen av 20 000 containrar efter konfliktåtgärderna i våras. Förbundet har dock hamnat i öppen schism med sin fackliga syster Transport.

”Volymer från Helsingborgs hamn har delvis kommit tillbaka, men inte från ostkusthamnarna där Gävle hamn som drivs av den internationella terminaloperatören Yilport dragit störst fördel av vår störning. Vår marknadsandel är nu nere på 45 procent”, skrev APMT:s Göteborgs-vd Henrik Kristensen i slutet av oktober i ett brev till sina medarbetare.

Bägge parter anför volymminskningen som argument för sin sak. APMT tillägger i sitt brev också att rederialliansen G6 i mars slutar anlöpa Göteborg.

Den nu startade blockaden avser övertid, nyanställning och inhyrning och kommer att upprätthållas året ut. I andra hamnar vidtas Hamnarbetarförbundet sympatiåtgärder, i form av blockad mot all hantering av gods som omdirigerats från Göteborg på grund av konflikten där. För att avbryta sina åtgärder ställer förbundets lokala gren, "Hamnfyran", upp en rad krav vilka APMT hävdar bryter mot lag och praxis på svensk arbetsmarknad. Att säga ja till dem skulle innebära att terminalen riskar skadeståndskrav från avtalsparten Transportarbetarförbundet.

Svenska hamnarbetarförbundet säger sig organisera 85 procent av hamnarbetarna vid APMT men det är det andra fackförbundet på området, Transportarbetareförbundet, som är Sveriges Hamnars motpart för kollektivavtalet som omfattar hela Sverige. I ett uttalande på engelska på Transportarbetsarförbundets hemsida tar fackordförande Lars Lindgren avstånd från många av Hamnarbetarförbundets krav och åtgärder. Uttalandet är riktad till de fackliga organisationer i utlandet som Hamnfyran uppmanat till sympatiåtgärder.

– Jag tror inte att de egentligen vill teckna ett kollektivavtal, eftersom det kräver fredplikt. Jag tror de vill kunna ta ut förtroendetid för stuveriarbetare och få tillgång till lokaler i hamnen som normalt tillkommer den fackförening som tecknat det gällande kollektivavtalet, säger Lars Lindgren i uttalandet.

Hamnarbetarförbundet kallar Transports uttalande för ett lågvattenmärke på sin hemsida. Det var en "bitter överraskning för oss, som givetvis får konsekvenser" sägs det vidare i repliken.

Publicerad 2016-11-10 00:00