Hamnarbetsgivarna svarar med löneavdrag och övertidsblockad

Sveriges Hamnar varslar nu om stridsåtgärder. Medlemmarna i Hamnarbetarförbundet lockoutas under alla sina fridagar, vilket innebär ett löneavdrag på minst 25 procent för månadsanställda. Dessutom införs nyanställningsblockad mot behovsanställda ”blixtar”. NY VERSION

Sveriges Hamnar svarar nu på Hamnarbetarförbundets pågående punktstrejker och lägger ett varsel 6 mars – 31 juli. Varslet gäller enbart Hamnarbetarförbundet medlemmar som arbetar vid medlemsföretagen i Sveriges Hamnar. Det omfattar:

• Fridagslockout. Lockout under samtliga fridagar, det vill säga kalenderdygn som inte är schemalagt för arbete,

• Inhyrningsblockad och nyanställningsblockad behovsanställda. Blockad mot nyanställning av ”blixtar” utanför den arbetstid som gäller för månadsavlönade,

• Övertidsblockad. Medlemmar i Hamnarbetarförbundet ska inte beordras övertidsarbete.

– Vi är fortfarande beredda att ingå ett kollektivavtal. Vi kommer inte att ge Hamnarbetarförbundet möjlighet att tillskansa sina medlemmar andra villkor än de som gäller för alla andra hamnarbetare, säger Joakim Ärlund förhandlingschef i Sveriges Hamnar.

Det senaste varslet kommer att innebära stora störningar i hamnarna. Står alla medlemmarna i Sveriges Hamnar bakom beslutet att trappa upp konflikten?

– Ja, vi har fått omkring 120 strejkvarsel tills idag och de fortsätter att komma in, någon gång måste vi sätta ner foten. Det är inte heller bara vi som står bakom det här. Vi har stöd av näringslivets organisationer, svarar Joakim Ärlund.

”Fridagslockout”, är det tillåtet? Har det provats tidigare?

– Ja, det är tillåtet annars hade vi inte tagit till den åtgärden. Det är inte så vanligt, men fridagslockout har använts flera gånger tidigare.

– Det innebär ett avdrag på lönen för en månadsanställd på i genomsnitt 8 – 9 dagar. De arbetstagare som är lockoutade kan inte heller tas ut i övertidsarbete under fridagarna.

Hamnarbetarförbundet menar att er avsikt med åtgärderna är att lämna fackföreningen och att dränera deras strejkkassa. Är det så?

– Ja de här åtgärderna påverkar lönerna till medlemmarna i Hamnarbetarförbundet kraftigt. I vårt avtal är övertidsarbete väldigt lukrativt, det kan ibland ge flera hundra procent i tillägg. Efter 6 mars kan inte hamnarna lägga övertidsarbete på medlemmar i Hamnarbetarförbundet dessutom får alla avdrag för minst åtta fridagar per månad.

Mats Udikas

Publicerad 2019-02-22 15:49

Sök här!

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Kalendarium

21 maj
Breakbulk Europe
Bremen, Tyskland
03 jun
13th ITS European Congress
Eindhoven, Nederländerna
04 jun
Nor-Shipping
Ett antal lokaler i Oslo och Lillestrøm, Norge.
04 jun
04 jun