Gamla Banverket går som tåget

 Foto: Infranord Foto: Infranord

Den positiva utvecklingen sedan förluståret 2019 har fortsatt för det statliga järnvägsbyggnads- och underhållsföretaget. Fjärde kvartalet ifjol nådde man ett svagt positivt resultat.

Fjärde kvartalet 2020 slutade med ett positivt rörelseresultat och ökad omsättning för statligt ägda Infranord (före detta Banverket). En viktig förklaring är framgångar på utländska marknader:

– Den positiva resultatutvecklingen beror bland annat på en tillväxt i vårt norska dotterbolag. Effektiviseringen av Infranord Maskin har också bidragit till det förbättrade resultatet. Koncernen har levererat på den handlingsplan som beslutades om för 2020 och vi fortsätter att fokusera på säkerhet och lönsamhet, säger Infranords VD Henrik Löfgren i ett uttalande till media.

Förluståret 2019 slutade med ett rörelseresultat på minus 75 miljoner kronor. Sedan dess har Infranords siffror förbättrats.

FAKTA Infranord kvartal 4 2020

Oktober–december:

 • Orderingången under perioden var 927 (1 314) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 130 (872) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 9 (-65) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -7 (-52) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,38) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 98 (90) MSEK

Januari–december:

 • Orderingången under året var 4 090 (3 992) MSEK
 • Orderstocken uppgick i slutet av året till 6 783 (6 722) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 4 014 (3 816) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 14 (-75) MSEK
 • Årets resultat uppgick till 2 (-57) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,42) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 240 (103) MSEK
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0 (0) MSEK
 • Coronapandemin har inte nämnvärt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning
Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-02-16 09:16 Uppdaterad tisdag, 16 februari 2021 09:17

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!