Från juni får lastbilen väga 64 ton

Viktgränsen för lastbilar höjs från 60 till 64 ton den 1 juni. Det har regeringen nu beslutat, och den planerar även för tyngre och längre tåg i hela järnvägsnätet.

Höjningen av vad en lastbil får väga genomförs genom en ändring i trafikförordningen. I ett pressmeddelande motiverar infrastrukturminister Anna Johansson förändringen med behovet av såväl effektivitet och arbetstillfällen som miljöhänsyn.

Och efter försök med tyngre och längre tåg, och konstaterandet att det inte finns tekniska hinder för dem, får Trafikverket nu uppdraget att utreda möjligheterna att köra sådana i hela järnvägsnätet. Trafikverket ska redovisa sitt svar senast den sista augusti.

I en skriftlig kommentar välkomnar Näringslivets transportråd de nya beskeden, om än i återhållsamma ordalag. Här markeras att bilar på 64 ton är att se som bara något tyngre än dagens, men kallar det för ett första viktigt steg mot det införande av 74 tons maxvikt som näringslivet önskar sig.

Näringslivets transportråd efterlyser att utredningen om tyngre och längre tåg snabbt ska omsättas i ett genomförande, och välkomnar att regeringen i sin vårbudgetproposition flaggar för eventuell kompensation till järnvägsföretagen för de höjda banavgifterna. Transportrådet ser dock bekymrat på att regeringen påbörjat arbetet för avståndsbaserad vägslitageskatt.

 

E-mail:
Publicerad 2015-04-17 10:18 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38