Forskningsmiljoner ska fylla båten bättre

Chalmers får drygt 2,4 miljoner kronor av Vinnova för att lista ut hur transporter kan bli effektivare genom att lastkapacitet utnyttjas bättre. Beslutet innebär att tre doktorander vid den göteborgska högskolans avdelning för logistik och transport får sin finansiering säkrad fram till promoveringen. Idén är att det skulle gynna både miljön och transportintressenternas ekonomi ifall de lastutrymmen som finns i fordon och farkoster packas fullare.

– Speciellt viktigt och glädjande är att vi har lyckats få med oss en bredd av engagerade transportköpande företag, men också flera myndigheter, säger Magnus Blinge, en av projektledarna, på institutionens webbplats.
Med sig i projektet har han forskarkollegerna Dan Andersson och Mats Johansson samt doktoranderna Vendela Santén, Sara Rogerson och Kristina Liljestrand

Pengarna delas ut för innovationer som ska ge ett hållbart samhälle, inom ramen för Vinnovas område transport och miljö. Finansieringsprogrammet löper från 2013 till 2016. Till de övriga logistikprojekt som sponsras inom det hör "Holistisk miljöanalys av godstransporter", för vilket IVL Svenska miljöinstitutet får 3,4 miljoner kronor.

E-mail:
Publicerad 2013-11-28 10:33 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!