Försäkringsbolag ger råd om Kinastörningarna

Coronaviruset innebär inställda transporter. TT Club ger rådet att hålla fraktköparna väl underättade. (Bild: TT Club) Coronaviruset innebär inställda transporter. TT Club ger rådet att hålla fraktköparna väl underättade. (Bild: TT Club)

TT Club, som specialiserat sig på att försäkra frakter, ger nu ut råd om ansvarsvillkor och hur man kan skydda sig juridiskt från skadeståndsanspråk.

Trafikstörningarna på grund av virusepidemin i Kina ställer transportföretagen och deras mellanhänder på hårda prov.

TT Club som funnits sedan 1968 försäkrar transport- och logistikföretag. Medlemmar är bland andra rederier, hamnar, tåg och flygfraktare.

Nu har organisationen publicerat publicerat sina råd på nätet: ”The coronavirus and freight forwarding".

Det är en genomgång som beskriver fallgropar att undvika och ger råd om hur man upprättar heltäckande och juridiskt korrekt dokumentation.

Det är om möjligt ännu viktigare i en situation som denna att fraktföretagen hela tiden håller kunderna underrättade om hur deras gods ligger till och vilka åtgärder som vidtas för att lösa problem som uppstår, understryker TT Club i ett pressmeddelande. För att underlätta eventuella juridiska dispyter i framtiden måste varje åtgärd omsorgsfullt dokumenteras och gå att spåra bakåt i tiden.

I grunden ligger god kommunikation. Om det till exempel ställs som krav att varning för force majeure ska skickas ut, så måste det tillförsäkras att dessa fullt ut förståtts av mottagaren. I andra fall då det är tydligt att förseningar eller avvikelser förorsakats av faktorer helt utanför operatörens kontroll, då måste dessa omständigheter vara väldokumenterade.

Publicerad 2020-02-12 23:04

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Cron Job Starts