Swedegas kan nu leverera biogas till fartygen

Ett avtal med Fordonsgas gör nu att det går att bunkra flytande biogas i Göteborgs hamn. (Bild: Swedegas) Ett avtal med Fordonsgas gör nu att det går att bunkra flytande biogas i Göteborgs hamn. (Bild: Swedegas)

Ett nytt avtal mellan Swedegas och Fordonsgas ska underlätta för sjöfarten att bunkra flytande biogas i Göteborgs hamn.

Flytande naturgas, LNG, har stora miljöfördelar och sedan hösten 2018 finns en fast bunkringsanläggning för flytande gas i Göteborgs hamn, som ägs och drivs av Swedegas.

Anläggningen i Göteborgs hamn är öppen för alla leverantörer som vill erbjuda sjöfarten att bunkra flytande gas. Fordonsgas, som är en del i Air Liquide Group, är Sveriges enda producent av flytande biogas.

Anläggningen hanterar både naturgas och biogas.

Flytande naturgas minskar utsläppen av svaveldioxid och partiklar med 99 procent och halterna av kväveoxid med cirka 90–95 procent. Med LNG, flytande naturgas, minskar koldioxidutsläppen med cirka 20-25 procent jämfört med konventionellt marint bränsle. 

LBG, flytande biogas, är miljömässigt ännu bättre eftersom det är ett helt förnybart bränsle som tillverkas av bland annat organiskt avfall och inte ger några nettoutsläpp av koldioxid.

För Swedegas innebär avtalet att ytterligare en leverantör kan erbjuda flytande gas och att andelen förnybart ökar.

Publicerad 2019-06-05 13:32

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Cron Job Starts