Flyg- och sjöfrakterna fortsätter minska

Flygfraktvolymerna mellan USA och Kina har minskat 14 procent. (Bild: Mats Udikas) Flygfraktvolymerna mellan USA och Kina har minskat 14 procent. (Bild: Mats Udikas)

IATA varnar för vådorna av att dispyten mellan Kina och USA tillåts fortsätta dra ner världshandeln. Mellan USA och Kina har flygfrakten minskat med 14 procent.

Den internationella flygfrakten mätt i tonkilometer, FTK, sjönk med 3,2 procent i juli 2019, jämfört med samma månad förra året. Volymerna är globalt sett 1,4 procent lägre än för ett år sedan. Mellan Kina och USA är minskningen 14 procent. Det framgår av den internationella flygorganisationen IATA:s månadsstatistik.

Inköpschefernas prognoser visar enligt Purchasing Managers Index, PMI, inte på någon vändning uppåt av trenden som pekat neråt sedan september 2018.

Tillgänglig kapacitet i tonkilometer, AFTK, steg med 2,6 procent under perioden juli 2019 till juli i år. Det betyder att kapaciteten snabbare än efterfrågan för nionde månaden i följd.

Volymerna för flygfraktbolag i Asien-Stilla Havet och Mellanöstern var 4,9 procent lägre i juli 2019 jämför med samma månad året innan, medan fraktvolymerna i Nordamerka och Europa inte minskade lika mycket. Däremot noterade regionerna Afrika and Latinamerika en ökning på 3,0 procent respektive 10,9 procent.

Och för rederinäringen är läget inte mycket bättre. Alliansen Maersk och MSC gör en paus på rutten AE2/Swan Asia-North Europe, från slutet av september till mitten av november. Orsaken är minskande efterfrågan och sjunkande fraktpriser. Åtgärden minskar den tillgängliga kapaciteten med 20 000 teu i veckan.

Det är andra året i rad man tar till åtgärden att göra paus i trafiken. Jämfört med förra året har antalet inställda avgångar ökat med två tredjedelar.

Maersk meddelar också att man balanserar om sitt trafiknät för att möta en väntad svagare efterfrågan på sikt. Det har tolkats som att uppehållet kan tänkas bli förlängt om inte affärerna återhämtar sig under hösten.

Hittills har Maersk och MSC inte ställt in några avgångar, trots att spotpriserna fallit ner till nivån 757 dollar per teu, enligt senaste avläsningen från Shanghai Containerized Freight Index, SCFI. Det är 19 procent lägre än för ett år sedan och ett dramatiskt fall på 24 procent räknat från januari.

Publicerad 2019-09-12 10:08