Finlandstrafiken får upp till en halv miljard i stöd

Viking Grace som går mellan Stockholm och Åbo är en av de passagerarfärjor som får stöd av finska Beredskapsförsörjningscentralen. (Bild: Viking Line) Viking Grace som går mellan Stockholm och Åbo är en av de passagerarfärjor som får stöd av finska Beredskapsförsörjningscentralen. (Bild: Viking Line)

Finland ger motsvarande halv miljard kronor i stöd till sju färjelinjer för gods och passagerare på grund av coronakrisen. Viking Line, Tallink Silja, Eckerö Line och Wasa Line är de rederier som berörs.

– Åtgärderna för att förhindra spridningen av coronaviruset har i praktiken gjort slut på persontrafiken på passagerarbilfärjorna, säger Tomi Lounema som är vd på finska Försörjningsberedskapscentralen.

Därmed har färjerederierna tappat en stor del av sina inkomster, persontrafiken är nödvändig för att verksamheten ska vara lönsam. Försörjningsberedskapscentralen ger nu stöd till sju passagerarfärjelinjer som trafikerar tre sträckningar. Beslutet gäller i tre månader till en början. De färjelinjer som stöttas är:

  • Åbo – Långnäs – Stockholm: Viking Line och Tallink Silja
  • Helsingfors – Tallinn: Eckerö Line och Tallink
  • Vasa – Umeå: Wasa Express.

Stödet som högst motsvarar omkring en halv miljard kronor eller 45 miljoner euro ska användas för att täcka skillnaden mellan fraktintäkterna och de intäkter som behövs för att trafiken ska vara ekonomiskt lönsam.

Försörjningsberedskapscentralen fastslår också att roro- och ropaxtrafiken från Finland till Tyskland och andra destinationer i Europa är lönsam och sker på marknadsvillkor och därmed inte får stöd.

Publicerad 2020-04-01 11:14