Fack och näringsliv eniga om strejkrätt

Överens på tisdagen: Eva Nordmark, TCO, Göran Arrius, Saco, Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv, Mattias Dahl, Transportföretagen samt Torbjörn Johansson, LO. (Bild: TCO) Överens på tisdagen: Eva Nordmark, TCO, Göran Arrius, Saco, Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv, Mattias Dahl, Transportföretagen samt Torbjörn Johansson, LO. (Bild: TCO)

Behåll rätten till konfliktåtgärder för att nå kollektivavtal – såväl som för sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder och indrivningsblockader – men förbjud stridsåtgärder av andra skäl. Med det gemensamma förslaget vill arbetsmarknadens stora parter skapa fred i Göteborgs hamn på sitt sätt, och putta regeringens liggande utredning från skrivbordet.

Det var företrädare från löntagarsidans jättar LO, TCO och Saco som, tillsammans med arbetsgivarsidans Svenskt Näringsliv, lade fram sitt gemensamma bud vid en pressträff den 5 juni. Genom sin enighet hoppas de att förslaget relativt lätt ska kunna glida igenom regeringskansli och riksdag och bli lag, oberoende av vem som regerar efter valet i höst. De nya reglerna är tänkta att införas genom ändringar i medbestämmandelagen, MBL.

– Vi gillar inte den riktning som strejkrättsutredningen gått i eftersom den riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. Nu har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, enligt parternas pressmeddelande.

Medan löntagarsidan tycks ha haft oro för att regeringens utredning skulle leda till en försvagning av deras strejkrätt, verkar arbetsgivarsidan framför allt ha varit angelägen om att parterna borde få finna sin lösning själva utan statligt avgörande av detaljerna.

– Teknikföretagen var bekymrade över konfliktregelutredningens arbete. Parterna borde kunna komma överens om en förändring av konfliktreglerna. Det var utgångspunkten för arbetsgruppen, sade till exempel Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe.

– Jag är glad över att vi har lyckats med det. Konflikter av det slag som förekommit i Göteborgs hamn blir med arbetsgruppens förslag otillåtna. Förslaget innebär för seriösa parter på arbetsmarknaden samtidigt inga reella inskränkningar. Stridsåtgärder ska inte används i andra syften än att få till stånd kollektivavtal.

Enligt Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson är ett syfte att göra det tydligt att ett företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt.

– Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället, sa Peter Jeppson.

Hamnarbetarförbundet, vars konflikt med arbetsgivaren APM Terminals i Göteborg är fokuset för hela diskussionen, svarade snart med en motsatt tolkning: att strejkrätten ändå skulle kvarstå för förbundet genom att det faktiskt eftersträvar ett kollektivavtal. Hamnarbetarförbundet lyfte dock fram farhågor för att de nya reglerna skulle förbjuda konfliktåtgärder vid rättstvister såsom när en medlem avskedas på olagliga grunder eller när ett företag vägrar förhandla. 

Publicerad 2018-06-05 15:34

Sök här!

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Kalendarium

21 maj
Breakbulk Europe
Bremen, Tyskland
03 jun
13th ITS European Congress
Eindhoven, Nederländerna
04 jun
Nor-Shipping
Ett antal lokaler i Oslo och Lillestrøm, Norge.
04 jun
04 jun