”En vision för både passagerare och gods”

 Tobias Jonasson, Sweco. Tobias Jonasson, Sweco.

ÅSIKTEN. I visionen ”Järnväg 2050 – En vision om järnvägens framtida roll i samhället” beskriver vi hur en succesiv och målmedveten utbyggnad av persontrafiken samtidigt ger en fördubbling av godstransporter på järnväg, skriver konsulten Tobias Jonasson, Sweco. Texten publicerades första gången i Transportnytt nr 4-2015, och kan nu läsas här. Hans företag har tagit fram sitt övergripande förslag tillsammans med en rad branschaktörer.

Publicerad 2015-09-09 20:47

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!