En bokning ger fritt spår till Palermo

(Bild: Uwe Miethe, Deutsche Bahn) Det har varit svårt att få godstransporter på järnväg att gå som tåget. En ny samordningstjänst mellan sex länder ska göra det lättare att köra mellan Norge och Italien – via bland annat bildens München Nord. (Bild: Uwe Miethe, Deutsche Bahn) Det har varit svårt att få godstransporter på järnväg att gå som tåget. En ny samordningstjänst mellan sex länder ska göra det lättare att köra mellan Norge och Italien – via bland annat bildens München Nord.

I tisdags drog Trafikverket och dess kollegor i totalt sex länder – från Norge via Sverige till Italien – igång vad som kallas en godskorridor på järnväg. I en gemensam "butik" på nätet presenteras ledig kapacitet i spåren som tidtabellslägen, tänkta att ge tågoperatörer möjlighet att köra gränsöverskridande sträckor i ett svep och förenkla planeringen.

Scandinavian-Mediterranean rail freight corridor, förkortat Scanmed RFC, är namnet på den EU-startade lösningen som ska sätta bättre fart på godstrafiken längs sträckan – från Oslo eller Stockholm i norr till sicilianska Palermo i söder.

Tidigare har avropen av tåglägen, alltså tidsluckorna för att köra tåg på en viss sträcka, varit nationella angelägenheter. Att köra gods till Italien har alltså förutsatt klartecken från en rad länder, och det har i princip legat på operatören att pussla ihop ett gränsöverskridande schema av bitarna. Krånglet har naturligtvis hämmat godstågstrafikens utveckling över kontinenten.

Men framdrivet av en EU-förordning från 2010 inrättas nu en organisation av sex länder för att agera gemensam butik för ländernas tillgängliga kapacitet.

Butikens namn blir på järnvägslingo C-OSS, där c:et står för korridor och OSS för one-stop shop. De järnvägsförvaltande myndigheterna i deltagarländerna öronmärker vissa spårtider för internationella tåg i korridoren, spårtider som C-OSS får ensamrätt på att förmedla. C-OSS i sin tur pusslar ihop olika länders kapacitet till förplanerade tidtabellslägen, för sammanhängande resor genom flera länder, och återsäljer dessa paket till operatörerna.

Den nordisk-italienska korridoren är en av nio motsvarande godsjärnvägskorridorer, RFC, som tillkommit inom samma EU-ram. Sex kom igång 2013, medan Scanmed RFC hör till de sista tre vilka startar i år. Det är lätt att förväxla dessa konkreta järnvägssamarbeten med det planerade europeiska infrastrukturstamnätet Ten-T, som även det byggs kring nio korridorer. Ten-T bygger dock på en mer övergripande idé om var stora infrastruktursatsningar bör göras för att binda samman Europa, omfattande alla transportslag.

 

E-mail:
Publicerad 2015-11-11 22:09 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!