Elbilar är rätt väg för att nå klimatmålen anser Bil Sweden

Bil Swedens färdplan för en minskning av fossilutsläppen presenterades på Näringslivets hus. På bilden Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige (tv), Eva Svedling, miljö- och klimatdepartementet, Mattias Bergman, Bil Sweden och Mattias Landgren, Infrastrukturdepartementet. (Bild: Mats Udikas) Bil Swedens färdplan för en minskning av fossilutsläppen presenterades på Näringslivets hus. På bilden Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige (tv), Eva Svedling, miljö- och klimatdepartementet, Mattias Bergman, Bil Sweden och Mattias Landgren, Infrastrukturdepartementet. (Bild: Mats Udikas)

Elektrifiering är huvudspåret i bilbranschens plan för att minska kolidioxidutsläppen. Men biobränslen måste fortsätta användas och staten behöver bygga ut elnäten och anpassa skatter och avgifter. Det säger Bil Sweden i sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft, inriktad på personbilar och lätta lastbilar.

Nu har turen kommit till bilbranschen att presentera sin plan för att uppfylla Sveriges nationella klimatmål på 70 procents minskning av koldioidutsläppen från inrikes transporter. Branschorganisationen Bil Sweden har gjort klart handlingsplanen för personbilar och lätta lastbilar. För den tunga sidan pågår arbetet fortfarande sa Bil Swedens vice vd Jessica Alenius. Hon presenterade planen tillsammans med branschorganisationens vd Mattias Bergman under ett möte på Näringslivets hus 11 december.

De olika industribranschernas planer på att minska koldioxidutsläppen tas fram under paraplyet Fossilfritt Sverige. Svante Axelsson är nationell samordnare och har nu tagit emot ett drygt dussin planer från olika branschorganisationer

Enligt Bil Swedens plan finns både teknik och lösningar idag för att klara Sveriges högt uppsatta mål för en 70-procentig minskning av koldioxidutsläppen fram till 2030, jämfört med 2010. Redan nästa år kommer det att finnas 200 nya laddbara bilmodeller på marknaden. De är antingen laddhybrider eller rena elbilar. 80 procent av bilarna kan vara laddbara 2030 enligt Bil Swedens beräkningar.

Enligt Bil Sweden kommer hybridbilarna att spela en viktig roll under de närmaste åren, men efter 2025 så kommer de rena elbilarna att spela en större roll. Samtliga tillverkare av transportbilar kommer att nästa år kunna erbjuda eldrivna alternativ.

I Transportnytt 10-2019, som nu når prenumeranterna, så finns en översikt över kommande eldrivna transportbilar från 13 olika fabrikat. Tidningen kan beställas från prenumerationsavdelningen.

Men enligt Bil Sweden kommer inte de ambitiösa målen att nås om inte biobränslen som HVO räknas in. Här håller EU fortfarande emot.

Bil Sweden lyfter också fram att en så omfattande elektrifiering av fordonsparken kräver en stor satsning på laddinfrastrukturen. Det handlar naturligtvis om laddstolpar och lösningar för att ladda i hemmen. Men det krävs också att elnäten klarar de stora effektuttagen.

Enligt Bil Swedens presentation behöver nätkapaciteten stärkas särskilt i Mälardalen och i Skåne. Här finns annars risk för effektbrist.

Bil Sweden vill se över styrmedlen som används idag vid köp av nya bilar. Bonus-malus systemet som används vid köp av nya bilar är kritiserat och behöver modifieras enligt Jessica Alenius. Dessutom behövs en skattereform för vägtrafiken. Det handlar då om att gå över till en ”smart kilometerskatt”. Det är en skatt som tar hänsyn till var fordonen kör, när de gör det samt fordonets miljöegenskaper.

En övergång till den typen av beskattning kan genomföras på den tunga sidan. Enligt Alenius finns de tekniska möjligheterna för den saken redan idag och kan genomföras på några års sikt.

Mattias Landgren, statssekreterare på infrastrukturdepartentet var också på plats och välkomnade entusiastiskt Bil Swedens färdplan. Han kallade den ”en tidig julklapp” och tackade för förslagen till regeringen.

Landgren framhöll att regeringen var på väg att tillsätta en elektrifieringskommission som skulle hantera frågorna om bland annat elnätets kapacitet.

Eva Svedling statssekreterare på miljö- och energidepartementet påminde om att den nuvarande minskningen av klimatutsläppen inte var tillräckligt stora. För att nå målen krävs att takten ökar sa Svedling.

Publicerad 2019-12-11 12:50

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!