Detta krävs för ny storkund på Inlandsbanan

 Foto: Inlandsbanan Foto: Inlandsbanan

De beskrivs som en av de största kunderna hittills på Inlandsbanan. Det enda som fattas för att transporterna ska komma igång är en miljardupprustning av den eftersatta järnvägen.

Den 1 oktober meddelade In landsbanan AB att man tecknat en avsiktsförklaring med det norska företaget Nordlaks Produkter om transporter av norsk fisk på Inlandsbanan.

Idag går en stor del av Nordlaks transporter av fisk till exportmarknaderna med lastbil och att kunna förlägga transporterna på Inlandsbanan vore en stor vinst för miljön och en kraftigt minskad belastning på det norska och svenska vägnätet, menar Inlandsbanans vd Peter Ekholm.

För att kunna starta transporter åt Nordlaks krävs dock en upprustning av Inlandsbanan, förklarar Peter Ekholm:

– Att köra färsk fisk på inlandsbanan är idag inte möjligt. Standarden medger för låg hastighet. Det som främst behövs är att byta slipers – från dagens träslipers till betongslipers – och byta rälsen. Broarna och banvallen är i stort i bra skick och har den bärighet som behövs. Att totalupprusta hela Inlandsbanan inklusive anslutande tvärbanor skulle enligt våra beräkningar kosta ungefär nio miljarder kronor.

En renovering och uppgradering av Inlandsbanan är väl investerade pengar, förklarar Peter Ekholm:

– Det är i sammanhanget när det gäller infrastruktursatsningar en låg kostnad. Upprustningen är mycket kostnadseffektiv då det sker på en redan existerande bana. Inga tillkommande tillståndsprocesser behövs, vilka ofta är tids- och resurskrävande. Nuvarande bana används som byggspår och entreprenaden har tillgång till hela fastigheten dygnet runt.

Den dag man kan komma igång med transporter åt Nordlaks så rör det sig om ”riktigt stora volymer”, säger Peter Ekholm, utan att ge någon exakt siffra:

– Nordlaks blir tveklöst en av våra nyckelkunder.

Inlandsbanan har potential att bli en stor och viktig pulsåder för godstransporter genom Sverige, menar Peter Ekholm:

– En femtedel av alla rälsbundna godstransporter i Sverige skulle kunna gå på Inlandsbanan. Det är stor risk att persontrafiken tar ännu mer mer plats på stambanorna som effekt av coronapandemin och ökart resande med tåg, så Inlandsbanan behövs mer än någonsin.

FAKTA Inlandsbanan

Byggdes under åren 1907-1937 och är än så länge det sista stora järnvägsprojektet som genomförts av svenska staten.

Inlandsbanan är en oelektrifierad normalspårig och totalt 1288 kilometer lång järnväg med skarvar som går mellan Kristinehamn i Värmland i söder och Gällivare i Lappland i norr. Längs den cirka 15 kilometer långa sträckan Brunflo-Östersund går Inlandsbanan på den elektrifierade Mittbanans spår.

Idag trafikeras Inlandsbanan av passagerartåg (dieseldrivna motorvagnar) mellan Östersund och Mora.

Pierre Kjellin
Tel: 070-334 50 09

Publicerad 2020-10-06 13:59

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!