– Det ökade anslaget behövs för godsstråken

Regeringens vårbudget kommer att innehålla ett förslag på 620 miljoner i utökat järnvägsunderhåll redan i år, och ytterligare 1,24 miljarder per år fram till 2018.  Näringslivets Transportråd utgår från att det ökade anslaget ska användas för att tidigarelägga åtgärder i de viktiga godsstråken.

Näringslivets Transportrådet med ett 30-tal stora svenska industri- och handelsföretag som medlemmar är positivt till regeringens förslag att lägga ytterligare en dryg miljard om året järnvägsunderhåll. Förslaget kommer i vårbudgeten som presenteras i sin helhet senare under våren.

 – Satsningen är även i linje med de ökade anslag till järnvägsunderhåll som den tidigare alliansregeringen under sina åtta år tog initiativ till, menar Transportrådet. Förslaget om miljardökningen av järnvägsunderhållet är inte nytt, det fanns med i den rödgröna regeringens höstbudget som fälldes av en majoritet i riksdagen.

Transportrådet utgår från att spårbytet på de hårt nedslitna delarna av Stambanan genom övre Norrland mellan Boden och Bastuträsk nu kan tidigareläggas. Även andra banor med hög andel godstransporter måste rustas upp. Skog, stål och malm transporteras idag på banor där standarden är alltför låg, det hotar landets export och därmed välfärden.

Transportrådet saknar följande i budgetändringsförslaget, som det presenterades i regeringens pressmeddelande:
• En långsiktig ökning med 10 miljarder av anslaget till järnvägsunderhållet under perioden 2014-2025. Det föreslog socialdemokraterna före valet. Investeringar bör ske systematiskt, flerårigt och långsiktigt.
• Besked om banavgifterna: om de ska höjas går det stick i stäv med Socialdemokraternas och Miljöpartiets agerande före valet.
• En särskild investeringspott som Trafikverket får mandat att besluta om. Pengarna kan användas för anpassningar av infrastrukturen som plötsligt kan dyka upp på grund av strukturförändringar och för att eliminera flaskhalsar i transportsystemet.

Transportrådet är dessutom oroat för att regeringen beslutat lägga ner sitt Logistikforum. Det är ett organ där regeringen regelbundet mött transportköpare, transportföretag och transportforskare. Det kan leda till en sämre dialog om transport- och logistikfrågor.

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2015-04-07 17:35 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!