De vill bygga ny uppställningsbangård

Rosersbergs logistikområde invid E4 norr om Stockholm, sett från nordost. Längst till vänster syns kombiterminalen och i bakgrunden Mälaren. Foto: Kilenkrysset Rosersbergs logistikområde invid E4 norr om Stockholm, sett från nordost. Längst till vänster syns kombiterminalen och i bakgrunden Mälaren. Foto: Kilenkrysset

Rikskombiterminalen i Rosersberg behöver mer plats för godsvagnar för att kunna svälja en framtida trafiktillväxt. Nu utreds en ny uppställningsbangård.

Fastighetsbolaget Kilenkrysset, som äger stora delar av mark och byggnader i logistikområdet i Rosersberg intill E4 norr om Stockholm har gett Train Alliance i uppdrag att göra en lokaliseringsutredning inför etablering av en ny uppställningsbangård i anslutning till kombiterminalen, vilken klassas som ”rikskombiterminal”.

– En etablering stärker järnvägens attraktion och konkurrenskraft. Våra stora investeringar inom logistik i Rosersberg behöver klimatsmarta transporter vilket gynnar både vår miljö och i ett större perspektiv även de nationella klimatmålen, säger Jan Persson, ordförande Kilenkrysset.

Idag trafikeras kombiterminalen i Rosersberg bland annat med tåg från Gävle och en tågpendel från norra Tyskland och det råder redan en viss kapacitetsbrist.

Kilenkryssets egna bedömning är att det behövs cirka 5000 meter nya uppställningsspår till kombiterminalen. Det som behöver byggas är en anpassad och flexibel bangård med spår och förbigångsspår.

– Med en utökad uppställningskapacitet i anslutning till Rikskombiterminalen kan även kapacitetsbehovet på intilliggande järnvägslinjer fördelas bättre då planeringsförutsättningarna för ankomst och avgång till terminalen kan styras effektivare. Uppställningskapaciteten kommer fungera som en sluss till och från terminalen vilket minskar behovet att tomkörningar från ”annan plats” då järnvägs-vagnarna är där de skall vara i rätt tid, förklarar Train Alliances vd Joakim Weijmer.

Den nya uppställningsbangården i Rosersberg beräknas kosta cirka 850 miljoner kronor.

– Avgörande för platsval och etablering kommer att vara närheten till terminalen i kombination med flödeslösning och flexibel uppställning av järnvägsfordon inklusive enklare tillkommande service och terminaltjänster, tillägger Joakim Weijmer.

BILDEN UNDER: Rikskombiterminalen i Rosersberg, sedd från söder. Längst till höger syns Ostkustbanan och spåren som viker av åt höger är Arlandabanan.
Foto: Kilenkrysset

KombiterminalenRosersbergweb

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2020-11-17 10:07 Uppdaterad tisdag, 17 november 2020 10:25

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!