Craig Jasienski leder nya rorojätten WWL

(Bild: WWL) Craig Jasienski tar nu över som vd på logistikbolaget WWL. (Bild: WWL) Craig Jasienski tar nu över som vd på logistikbolaget WWL.

Svenska rederiet Wallenius Lines och norska Wilhelmsen tänker börsnotera ett samägt rederi- och logistikbolag nästa år. Den nya logistikjätten ska omsätta motsvarande 30 miljarder kronor och äga 135 rorofartyg samt mer än tio hamnterminaler. Craig Jasienski från Eukor har utsetts till ny vd.

Den nya logistik- och rederijätten som kommer att heta Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA blir helt inriktad på oceangående transporter av nytillverkade bilar och annan rullande last. Det ska börsnoteras i Oslo.

Det nuvarande Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL), Eukor Car Carriers och ARC (American Roll-on Roll-off Carrier), tre bolag med både Wallenius och Wilhelmsen som delägare ingår i affären. Det gör dock inte UECC. Wallenius är delägare i UECC som är inriktat på matartrafik. Däremot har inte Wilhelmsen några ägarintressen i UECC.

Wallenius och Wilhelmsen har samarbetat sedan 1999. Tillsammans äger de båda företaget WWL. Det gemensamma logistikföretaget har inte ägt eller drivit några egna fartyg, utan har närmast fungerat som ett marknadsbolag, inriktat på att se till att det finns tillräckligt last till fartygen.

Med det nya rederi- och logistikbolaget, som kommer att ägas till cirka 40 procent vardera av Wallenius och Wilhelmsen, tar samarbetet mellan de båda ägarbolagen ytterligare ett steg framåt sägs det i ett pressmeddelande från rederierna.

Det nya bolaget ska vara igång första kvartalet 2017 enligt den gemensamma avsiktsförklaring (Letter of intent) som nu undertecknats. Vd för det nya rederibolaget är Craig Jasienski som kommer från Eukor Car Carriers. Han har redan tagit över som vd för dagens WWL.

Företagets nuvarande vd Christopher J Connor har fått uppdraget att göra en strategisk genomlysning av den landbaserade verksamheten. Den består av ett omfattande nät av landtransporter, anläggningar hos tillverkarna och ett drygt tiotal stora hamnterminaler.

En viktig orsak till samgåendet är att fartygsflottan kan utnyttjas bättre, liksom det finns administrativa, kommersiella och operationella synergier säger Anders Boman som är vd för Wallenius Lines. Han gör bedömningen att den årliga kostnadsnivån kommer att kunna sänkas med 50 till 100 miljoner kronor genom sammanslagningen.

Publicerad 2016-09-12 18:36

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

03 sep
24 sep
IMHX
NEC, Birmingham, Storbritannien.
02 okt
05 nov
05 nov
Cron Job Starts