APM Terminals varslar om lockout nästa vecka

(Bild: Hamnarbetarförbundet) APM Terminals i Göteborg varslar nu om en spegel och konsekvenslockout för att svara på Hamnfyrans konfliktåtgärder. Bilden är från tidigare i år. (Bild: Hamnarbetarförbundet) APM Terminals i Göteborg varslar nu om en spegel och konsekvenslockout för att svara på Hamnfyrans konfliktåtgärder. Bilden är från tidigare i år.

APM Terminals har beslutat om en så kallad spegel- och konsekvenslockout i containerhamnen i Göteborg mellan 19 maj.

APM motiverar detta med att "skydda verksamheten mot de senast varslade stridsåtgärder som Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 genomfört."

Under lockouten kommer endast begränsad service under dagtid att kunna erbjudas kunderna. Under det senaste halvåret har APM tappat cirka 20 procent av normal kapacitet i containerhamnen, motsvarar cirka 2 000 containrar varje vecka.

Konflikten har inneburit att bland annat Stora Enso har fått styra om betydande godsmängder till andra transportsätt och hamnar. Företaget har skrivit brev till infrastrukturminister Anna Johansson med en uppmaning till regeringen att göra något.

Tidigare i år gav regeringen Medlingsinstitutet i uppdrag att kartlägga hur vanligt det är att en arbetsgivare trots tecknat kollektivavtal ändå utsätts för konflikt.

I brev till sina medlemsföretag meddelade Sveriges Hamnar i april i år man beslutat införa en ny branschpolicy gällande Hamnarbetarförbundet. Detta har uppenbarligen fördjupat konflikten som i denna omgång pågått i ungefär ett och ett halvt år.

Den nya policyn innebär att arbetsgivarna under första halvåret 2017 måste avveckla alla rättigheter som Hamnarbetarförbundets lokalavdelningar runtom i landets hamnar har, som går utöver lagstiftningens minimikrav.

Hamnarbetarförbundet säger nej till att teckna så kallat hängavtal till Transportarbetarförbundets kollektivavtal. Förbundet menar att förbundet då skulle bli en betydelselös underavdelning till Transport. Hamnarbetarförbundet har begärt förhandlingar med Sveriges Hamnar om att få teckna ett eget kollektivavtal.

Sveriges Hamnars utspel kopplas till pressreleaser från Svenskt Näringsliv med budskapet att arbetsrätten har en ”lucka” som måste täppas till med en hårdare lagstiftning.

Mats Thorén

Publicerad 2017-05-10 22:57

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!