Åkarna välkomnar att e-fraktsedeln blir verklighet till sist

Regeringen öppnar för att den elektroniska fraktsedeln kan bli verklighet för både utrikes och inrikes transporter. (Bild: Nordic Logistics Association) Regeringen öppnar för att den elektroniska fraktsedeln kan bli verklighet för både utrikes och inrikes transporter. (Bild: Nordic Logistics Association)

Åkerinäringen välkomnar modernare regler som tillåter elektroniska fraktsedlar, ett område där Sverige ligger efter länder som Spanien och Frankrike.

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet om att anpassa godstransporternas reglemente till elektroniska fraktsedlar. Om förslaget går igenom kommer digitala fraktsedlar att bli likställda med fraktsedlar i pappersform.

Förslaget grundas på CMR-konventionen (Konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg). Det reglerar bara internationella transporter, men regeringens tanke är att Sverige ska anpassa även inrikes transporter till reglerna.

I bland annat Frankrike och Spanien fungerar det redan med elektroniska fraktsedlar, förklarar John Woxström, juridisk sakkunnig på Sveriges Åkeriföretag:

– Det finns ett antal länder som ligger långt före Sverige.  Det finns förstås besparingar i att slippa stoppa en blankett i en maskin och trycka på tangenterna. Säkerheten och tillgängligheten blir mycket större. Man slipper ha fraktsedlar ombord på fordonen, allt finns förvarat i ett system och informationen kan läsas på många olika sätt, till exempel med en läsplatta.

Av samma skäl kommer informationen kunna se ut på olika sätt, fortsätter John Woxström:

– Det kommer inte se ut som ett skannat dokument, utan bestå av en sträng med uppgifter som kan göras tolkningsbara och se olika ut i olika presentationsform.

I lagrådsremissen föreslås att regeringen får besluta om när den nya regleringen ska träda i kraft.

– Elektroniska fraktsedlar är något vi länge efterfrågat, säger Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag. Att det nu finns ett förslag hos lagrådet är glädjande. Vi ser även fram emot att de elektroniska fraktsedlarna kan bidra till effektivare kontroller för att komma åt den osunda konkurrensen.

Publicerad 2019-05-15 16:57

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!