– 74 ton ligger lite längre fram i tiden

(Bild: Mats Udikas) Infrastrukturminister Anna Johansson deltog på Stora Infradagen arrangerad av Maskinentreprenörerna. (Bild: Mats Udikas) Infrastrukturminister Anna Johansson deltog på Stora Infradagen arrangerad av Maskinentreprenörerna.

 – Vi håller på att ta fram ett förslag för att höja maxgränsen på svenska vägar till 64 ton. Att gå upp till 74 ton ligger lite längre fram i tiden, sa infrastrukturminister Anna Johansson på Stora Infradagen.

Infrastrukturministern höll inledningsanförandet på Maskinentreprenörernas temadag Stora Infradagen på Industrihuset och gjorde en koncentrerad presentation av regeringens planer på Infrastrukturområdet.

 Efter sitt anförande fick hon en fråga från Skogsindustriernas Karolina Boholm i publiken om när vi får se en höjning av bruttovikten på vägnätet till 74 ton. Transportstyrelsen och Trafikverket har lagt fram ett förslag på en sådan förändring på uppdrag av den tidigare regeringen.

– Vi håller på med ett förslag att höja gränserna till 64 ton. 74 ton ligger längre fram i tiden sa ministern.

– Det finns en risk för överflyttning av gods från järnväg till väg. En höjning av gränserna får inte ske på järnvägens bekostnad.

Anna Johansson sa att om man ska öka till 74 ton bör man också samtidigt titta styrmedel som kan motverka en överflyttning från järnväg till väg.

– Ett sådant styrmedel kan till exempel vara en vägslitageavgift.

Anna Johansson menar också att höjning av bruttovikten till 74 ton också innebär ganska stora investeringar i vägnätet.

Trafikverkets och Transportstyrelsens förslag om tyngre och längre fordon var ute på remiss under hösten. Ett 30-tal organisationer och myndigheter sade då ja till förslaget att tillåta fordon med en bruttovikt på upp till 74 ton. Det är bland annat industrins organisationer och myndigheter som Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen och Trafikanalys.

Fyra remissinstanser sa nej. Tre av dem är kommunala regionala organisationer. Av remissvaren framgår att många kommuner är kritiska och avvaktande till förslaget eftersom det kommer att innebära höjda kostnader för det kommunala vägnätet.

Är det inte också kommunernas oro som håller tillbaka en höjning av maxlasterna på 74 ton?

– Nej så är det inte alls, svarade Anna Johansson.

– Om det blir aktuellt med bruttovikter på 74 ton så kommer det att bli på utpekade stråk och inte överallt.

Mats Udikas

Publicerad 2015-01-30 15:12

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!