74 ton: Försöksbilarna får köra två år till

– Viss fortsatt forskning kring 74-ton är berättigad, menar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. (Bild: Mats Udikas) – Viss fortsatt forskning kring 74-ton är berättigad, menar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. (Bild: Mats Udikas)

Trafikverket kommer att ge dispens för många av 74-tonsfordonen i försöksverksamheten inom HCT-programmet, som egentligen skulle upphört vid halvårskiftet. Men efter påstötningar från Skogsindustrin får de användas ett par år till.

– Det är verkligen ett glädjande besked, säger Skogsindustrins transportdirektör Karolina Boholm som länge drivit på frågan om 74-tonsfordon.

Ett 30-tal fordon har deltagit i försöken på olika håll i landet. I och med att BK4-vägnätet för 74-tonslastbilar nu stegvis införs efter beslut i riksdag och regering skulle alla dispenser upphöra vid halvårsskiftet

I så fall skulle bilarna inte kunna användas, antingen på grund av att vägnätet där bilarna är baserade ännu inte tillåter så tunga bilar, eller att de inte uppfyller de nya tekniska kraven på bilar för BK4.

– Ompröva beslutat att inte förlänga samtliga dispenser ytterligare två år, begärde Skogsindustrierna i ett öppet brev till generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket strax före sommaren.

Flera av fordonen deltar i forskningsprojekt som inte är avslutade, enligt transportdirektör Karolina Boholm på Skogsindustrierna.

– Styrgruppen i HCT-programmet anser att en viss fortsatt forskning är berättigad, svarar nu Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i ett brev.

Trafikverket skjuter därför fram den bortre tidsgränsen i två år, till 30 juni 2021. En förutsättning är att det finns en konkret forskningsplan, där det framgår vem som genomför forskningen.

Karolina Boholm välkomnar beskedet från Trafikverket, men oroar sig fortfarande för de åkerier som inte längre deltar i forskningsprojekt och som har fordon som de inte kan använda.

– Jag tycker inte att något åkeri som är med i försöksprojekt och som bidrar till teknisk utveckling ska missgynnas. Alla som bidrar till utveckling bör premieras, säger hon.

Publicerad 2019-08-05 16:39

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!