– 70 procent av lastbilarna kör för fort

Yrkesförarna kör för fort, menar Lena Erixon och Jonas Bjelfvenstam som leder Trafikverket och Transportstyrelsen. (Bild: Trafikverket, Transportstyrelsen) Yrkesförarna kör för fort, menar Lena Erixon och Jonas Bjelfvenstam som leder Trafikverket och Transportstyrelsen. (Bild: Trafikverket, Transportstyrelsen)

Antalet personer som omkom i trafiken ökade betydligt under 2018. Trafikverket och Transportstyrelsen menar att yrkesförarna håller hastighetsgränserna sämre än genomsnittet. Åkeriföretagen svarar att beställarna av transporterna ställer hårda krav på att transporterna ska komma fram i tid och att det dåliga vägunderhållet också är en orsak till olyckorna.

325 personer omkom i trafiken under 2018, det är en ökning med 72 människoliv enligt preliminära siffror, konstaterade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam i en debattartikel i Dagens Nyheter 29 januari.

Samtidigt som bilarna blir säkrare är en viktig orsak till olyckorna att mer än hälften av alla förare kör för fort. Inom yrkestrafiken är det ännu mer vanligt att man bryter hastighetsgränserna. 70 procent av de tunga lastbilarna kör för fort, hävdar de båda generaldirektörerna i artikeln.

Erixon och Bjelfvenstam vill istället att yrkestrafiken föregår med gott exempel och hoppas att yrkesförarna ska bli ”säkerhetshjältar”.

I artikeln påpekar de också att det finns goda tekniska möjligheter för ledningarna i transportföretagen att automatiskt följa efterlevnaden av hastighetsgränserna bland sina anställda. Dessutom kan företag som köper godstransporter ställa upphandlingskrav på att regelverket ska följas när godset ska fram.

Rickard Gegö som är vd på Sveriges Åkeriföretag replikerade att det inte bara är höga hastigheter som är orsak till dödsolyckorna, utan också det dåliga vägunderhållet:

– Med debattartikeln vill yrkestrafikens absolut viktigaste myndigheter dölja det verkliga problemet – deras misslyckande med att tillhandahålla trafikdugliga vägar. 

I sin replik uppger Gegö till att av de olyckor som lastbilar är inblandade i, så är cirka hälften mötesolyckor. Under vinterolyckor är både halka och dålig vägutformning bidragande orsaker.

Sveriges Åkeriföretag menar också i ett inlägg på sin hemsida att det är självklart att yrkesförarna inte ska köra för fort.

”Vi behöver fungerande kontroller, och trafiken är idag för pressad. Det är för snäva tidsramar, där kör-och vilotider och risken för sena leveranser sätter press på yrkesförarna.”

Publicerad 2019-01-31 11:30

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Mest läst

Kalendarium

03 sep
24 sep
IMHX
NEC, Birmingham, Storbritannien.
02 okt
05 nov
05 nov