62 förslag för att flytta gods till sjöfarten

Sjöfarten har stor potential och vi vill att godsköpare tänker tänker i de banorna, säger Pia Berglund, nationell samordnare för sjöfartsfrågor. (Bild: Trafikverket) Sjöfarten har stor potential och vi vill att godsköpare tänker tänker i de banorna, säger Pia Berglund, nationell samordnare för sjöfartsfrågor. (Bild: Trafikverket)

– Klassa fler områden som inre vattenvägar och flytta skrymmande transporter till sjön istället för att ge dispenser på väg. Det är ett par av totalt 62 förslag från Pia Berglund som är nationell samordnare för sjöfarten.

Några månader efter att regeringen utsåg Pia Berglund till nationell samordnare, presenterade hon sin första rapport: Handlingsplan för inrikes sjöfart och närsjöfart. Rapporten utgör ett av 13 olika regeringsuppdrag i den nationella godstransportstrategin. Berglund är nationell samordnare fram till 2025, så mer är att vänta.

Totalt innehåller rapporten 62 olika förslag för att öka sjöfartens andel av de inrikes godstransporterna. Enligt Trafikverkets prognoser kommer dubbelt så stora godsmängder att transporteras till sjöss 2040, jämfört med nuvarande situation. Då förutses sjöfartens transportarbete vara 76 miljarder tonkilometer, jämfört med 40 miljarder år 2012. Det gäller både inrikes och utrikes transporter till och från Sverige.

Uppgifter från Trafikanalys visar att transportarbetet med utrikes gods på svenskt vatten under 2017 uppgick till 29 miljarder tonkilometer, samtidigt som transportarbetet med inrikes gods var 7 miljarder tonkilometer.

I handlingsplanen finns förslag på allt från dialog med hamnar och utbildning av personal på myndigheter till fortsatt utredning av regler för pråmtrafik.

– Kapaciteten finns både i hamnar och hos rederier. Sjöfarten har stor potential i framtiden och vi vill att godsköpare tänker sjöfart, menar Pia Berglund.

Idag utgör sjöfarten en marginell andel av inrikes godstransporter. Prognoser visar att godstransportarbetet kommer att öka med 64 procent till år 2040 samtidigt som inrikes transporter ska minska sina utsläpp med 70 procent till år 2030. Det är därför nödvändigt att använda både sjöfart och järnväg i betydligt större omfattning än i dag, enligt Pia Berglund.

– Även om tiden varit kort för oss har vi tyckt att det är viktigt att föreslå konkreta åtgärder. En del av dem är faktiskt rätt modiga, säger hon.

Det är till exempel förslaget att flytta skrymmande transporter av till exempel husmoduler och vindkraftverk till sjöss, istället för att bevilja dispenser för väg- och järnvägstransporter som sker idag.

Ett annat förslag är att i samband med stora hamninvesteringar ställa krav på att en del av transporterna till och från omlandet också ska ske via sjön, kanske med pråm, istället för enbart med väg och järnväg.

Mats Udikas

Publicerad 2019-06-05 11:25

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Cron Job Starts