115 miljarder till EU:s infrastruktur

(Bild: Trafikverket) Per Olof Lingwall på Trafikverket är nationell koordinator för EU:s  stora infrastruktursatsning. (Bild: Trafikverket) Per Olof Lingwall på Trafikverket är nationell koordinator för EU:s stora infrastruktursatsning.

EU ger utvalda infrastrukturprojekt upp till 50 procent av kostnaden i stöd genom den nya Fonden för ett sammanhållet Europa (CEF). Nyligen inleddes den första ansökningsomgången som syftar till att stärka det europeiska transportnätet TEN-T. Omkring 115 miljarder kronor i CEF finns tillgängliga att söka. I Sverige är det Trafikverket som samordnar ansökningarna.

Totalt har EU genom CEF avsatt omkring 250 miljarder kronor för att stärka infrastrukturen av järnvägar, vägar, sjöfart och luftfart under åren 2014 – 2020. Den första utlysningen till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa (CEF) skedde i september i år. Utlysningen är på totalt 115 miljarder kronor och är alltså en av de största i det sjuåriga EU-programmet.

För svensk del handlar det främst om projekt som stärker transportkorridor 5 Skandinavien – Medelhavet i TEN-T-nätet. Korridoren sträcker sig genom Sverige från Stockholm och Hallsberg samt Svinesund i norr till Malmö och Trelleborg i söder.

Med hjälp av anslaget under 2014-2020, som enligt EU är tre gånger större än under den föregående sjuårsperioden för TEN-T, ska infrastrukturen i Europa stärkas. Totalt har EU utsett nio olika korridorer som ska prioriteras. Där ska man undanröja flaskhalsar och brygga över länkar som saknas. De två största och viktigaste projekten i transportkorridor 5 är tunneln under Fehmarn Bält och alptunneln vid Brennerpasset.

Men satsningar på nya drivmedel, som nya gasterminaler, och it-lösningar för trafikstyrning ingår också. Det omdiskuterade trafikledningssystemet för tåg ERTMS är bidragsberättigat. Såväl kommuner, hamnar som företagskonsortier kan vara med om att ansöka om EU-anslag.

Trafikverket kommer också att ansöka om EU-bidrag för olika väg- och järnvägsprojekt. Om EU godkänner Trafikverkets ansökningar betalas bidragen till Riksgälden och tillförs Trafikverket genom ordinarie anslag.

Trafikverket ansöker normalt enbart om EU-bidrag för projekt som redan är beslutade och finansierade, konstaterar Per Olof Lingwall som är nationell koordinator för CEF Transport.

Han leder ett sekretariat med sex personer baserat på Trafikverket som hanterar ansökningarna till EU och som också kommer att samordna uppföljningen av projekten. Kompletta ansökningar ska vara inne senast i slutet på januari. Därefter kommer regeringen att besluta om vilka ansökningar som ska skickas in och tillstyrka dem. 26 februari är sista ansökningsdag till EU i den här omgången.

Mats Udikas

 

Publicerad 2014-10-10 15:00

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Mest läst

Kalendarium

03 sep
24 sep
IMHX
NEC, Birmingham, Storbritannien.
02 okt
05 nov
05 nov
Cron Job Starts