Därför tappas allt fler containrar i haven

Bild på containerfartyget ONE Apus efter att det anlöpt hamnen i japanska Kobe efter incidenten med förskjuten och tappad last. Bilden från sjöfartssajten gCaptains hemsida. Bild på containerfartyget ONE Apus efter att det anlöpt hamnen i japanska Kobe efter incidenten med förskjuten och tappad last. Bilden från sjöfartssajten gCaptains hemsida.

Containerfartygen tappar allt fler containrar i haven, rapporterar branschorganisationen World Shipping Council som pekar på stor efterfrågan på containrar som en av flera orsaker.

Containerfartygen tappar containrar i haven under färd i en större omfattning än någonsin tidigare. Det skriver danska branschtidningen Søfart och hänvisar till siffror från World Shipping Council som uppskattar att fartyg tappat i genomsnitt 1 500 containrar i haven varje år sedan 2008.

Containrar som tappas i havet beskrivs också som en företeelse som ökar, med en topp i slutet på 2020 och början på detta år då cirka 3 500 containrar försvann i Stilla Havet vid två tillfällen på fartyg från rederierna Maersk och ONE.

Men antalet tappade containrar i havet kan vara betydligt högre eftersom det enligt uppgifter i tidningen Søfart inte finns några krav i branschen på att vare sig anmäla eller registrera förlust av containrar till sjöss.

En viktig bakomliggande orsak till den ökande trenden när det gäller förlust av containrar till sjöss är enligt flera bedömare i branschen den ökande efterfrågan på containerfrakt i världen. Och den ökande efterfrågan bidrar i sin tur till att pressa hamnarna att tumma på lastsäkringen och lasta containerfartygen till bristningsgränsen.

– Hela försörjningskedjan och de som jobbar på golvet är under press på grund av den våldsamma efterfrågan och efterdyningarna av pandemin. Allt tonnage som är tillgängligt på marknaden är i sjön nu. Det säger analysföretaget Sea Intelligences vd Alan Murphy i en intervju i tidningen Søfart. Och tidningen lyfter även fram en annan faktor som kan bidra till de ökande förlusterna av containrar till sjöss:

Containrarna säkras enligt standarder som inte tar höjd för de allt större containerfartygen. Samtidigt som de största fartygen lastas allt högre – nio våningar idag.

LÄS MER: Rekordförlust av containrar på japanskt fartyg

Så många containrar hamnar i haven varje år

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-08-23 08:35

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021