Vi vill göra det lättare att välja rätt

Tove Winiger är politik- och hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag. Hon är ansvarig för frågor om fossilfrihet och transporters klimatpåverkan, och har tidigare arbetat för den nordiska åkerinäringen på EU-nivå.  (Bild: Sveriges Åkeriföretag) Tove Winiger är politik- och hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag. Hon är ansvarig för frågor om fossilfrihet och transporters klimatpåverkan, och har tidigare arbetat för den nordiska åkerinäringen på EU-nivå. (Bild: Sveriges Åkeriföretag)

Åkeriföretagen nylanserar sitt initiativ ”Fair Transport” som syftar till hållbara transporter. En nyckel till att det ska lyckas är relationen mellan åkare och transportköpare, påpekar Tove Winiger som är hållbarhetsansvarig på Åkeriföretagen:
– Transportköpare som ställer krav och är måna om att deras transporter håller måttet bidrar till en långsiktigt hållbar transportnäring. Artikeln har tidigare varit publicerad i Transportnytt 6-2018.

ÅSIKTEN Ljuset riktas mot transporterna när vi diskuterar hur Sverige ska uppnå ett fossilfritt samhälle senast år 2045.

Den nya klimatlagen förpliktar och alla transportutförare och transportberoende verksamheter står inför en omställning – vi ska göra annorlunda, vi ska tänka om, och vi ska transportera mer till lägre utsläpp. Genom bred samverkan kommer lastbilstransporter kunna fortsätta leverera viktig samhällsnytta, men utan att bidra till den globala uppvärmningen.

När det kommer till transporternas externa effekter, så ger lastbilstransporter inte bara upphov till utsläpp av växthusgaser. Förutom buller och partikelutsläpp behöver vi hantera trängsel till följd av ökad trafik och en prispress som bidrar till en debatt om sociala villkor och en åkerinäring i fritt fall.

För att tala klarspråk: det finns företag som inte lever upp till ett minimum av vad vi kan förvänta oss. Hållbarhet är vår tids ledord och innefattar just hur företag påverkar sin omvärld ur en mångfald av perspektiv.

Nyckeln till sunda transporter från sunda åkeriföretag ligger i relationen mellan åkeri och kund. Kunder som ställer krav och följer upp och är måna om att deras transporter håller måttet bidrar till en långsiktigt hållbar transportnäring.

Vi kan kalla det ett slags moraliskt ansvar – vi bär gemensamt ansvaret för att det vi betalar för inte bidrar till negativ påverkan på miljö, klimat och människors hälsa. Från och med den 1 juli i år finns även ett skärpt beställaransvar, ett lagkrav på att den som köper transporter är skyldig att undersöka att åkeriet denne anlitar har de tillstånd som krävs för att utföra transporten.

Som företrädare för åkeriföretag som arbetar med att minska sina utsläpp, erbjuder trygga anställningar, systematiskt förbättrar trafiksäkerhet och strävar efter bättre lönsamhet och långsiktig stabilitet vill jag berätta att det snart blir ännu lättare att identifiera dessa.

Åkeriföretagens initiativ Fair Transport har under några års tid kunnat lyfta fram de företag som tar ställning för sunda transporter. Det är nu hög tid att Fair Transport förädlas till att hålla vad det lovar och blir ett åtagande som tål att synas i sömmarna.

Som ett stöd för hållbara affärer kommer Fair Transport att kunna utgöra grunden i vilka nyttor utöver själva transporten som kan uppnås. Möjliga och uppnådda förändringar redovisas transparent och det blir enkelt att se att åkeriet lever upp till både lagkrav och mervärden, där klimatpåverkan ingår.

Jag är övertygad om att det här är rätt väg att gå – det finns lika många transportuppdrag som det finns företag i Sverige. Snart kan både kund och åkeri följa upp och utvärdera och lättare driva förändring, oavsett affärens karaktär eller storlek.

I vår tid har vi inte råd att skippa ansvaret. Vi tar ansvar, gör du?

Artikeln handlar om

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2018-10-15 15:43:44 Uppdaterad onsdag, 03 april 2019 14:54

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.