Vi behöver starka godsnav

(Bild: Göteborgs Hamn) Ulrica Messing är styrelseordförande i Göteborgs Hamn AB. Hon var statsråd under åren 1996–2006, de sista fyra åren som infrastrukturminister. Idag är hon seniorkonsult på PR-byrån Prime, styrelseproffs och vd för eget möbelföretag. (Bild: Göteborgs Hamn) Ulrica Messing är styrelseordförande i Göteborgs Hamn AB. Hon var statsråd under åren 1996–2006, de sista fyra åren som infrastrukturminister. Idag är hon seniorkonsult på PR-byrån Prime, styrelseproffs och vd för eget möbelföretag.

Näringslivet kommer att få bättre tillgång till fler marknader om vi vågar koncentrera våra gemensamma medel och satsa på starka godsstråk. Det skriver den tidigare infrastrukturministern Ulrica Messing, styrelseordförande i Göteborgs Hamn. Arikeln har tidigare varit införd i Transportnytt 10-2016.

Protektionistiska vindar blåser världen över. Röster höjs för att skydda den egna, inre marknaden mot global konkurrens. Att det egna välståndet och jobben i många fall är beroende av handel med andra länder hamnar i skymundan. Utvecklingen är oroande, framför allt för ett så exportberoende land som Sverige.

Glädjande nog tas ändå steg för att underlätta handeln mellan länder. Ett bra exempel är det nyligen undertecknade frihandelsavtalet mellan EU och Kanada. Avtalet innebär kraftigt minskade tullkostnader för export till Kanada. Handeln spås öka med minst tjugo procent. Frihandelsavtalet med Sydkorea, som tecknades för fem år sedan, har ökat EU:s export dit med hela 55 procent.
Men lika viktigt som slopade tullkostnader och förenklade regler är effektiva transporter. 90 procent av den globala varuhandeln fraktas till sjöss. Sjötransporter står därför för en betydande del av företagens totalkostnad – inte minst här i Sverige, med våra långa avstånd till marknader världen över.

När vi frågar stora export- och importföretag vad som är viktigt för dem svarar de med enad röst: Tillförlitliga och kostnadseffektiva transporter! De vill ha ett brett och frekvent linjeutbud till så många marknader som möjligt. Gärna möjlighet att skeppa direkt utan omlastning. Vi sammanfattar dessa krav med två ord: Starka godsnav. För det är bara tillräckligt stora hamnar, med tillräckligt mycket last på ett ställe som kan erbjuda allt detta

Men finns det underlag för starka godsnav i Sverige? Kan svenska hamnar klara att konkurrera med de stora hamnarna på kontinenten? Ja – om vi vågar prioritera.

Idag delar 52 svenska hamnar på de statliga infrastrukturmedlen. Det gynnar inte Sveriges näringsliv. Om vi istället vågar koncentrera våra gemensamma medel och satsa på starka godsstråk kommer näringslivet att få bättre tillgång till fler marknader. Transporterna kommer dessutom bli mer hållbara med fullastade fartyg och tågpendlar som sköter landtransporterna till och från hamnarna.

Sedan drygt ett år tillbaka är jag styrelseordförande i Göteborgs Hamn. Här i Nordens största hamn har privata företag, staten, Göteborgs Stad, hamnbolaget och många andra investerat miljardbelopp under åren. Vi är idag den enda svenska hamn med kapacitet att ta emot oceangående fartyg med direktkoppling till andra världsdelar.

Men det finns också en flaskhals. Farledsdjupet. De oceangående fartygen har växt i en takt som ingen kunde förutse. Redan idag är det fartyg som inte kommer in till Göteborgs Hamn, och därmed inte till Sverige. Och många fartyg får begränsningar på hur mycket last de kan ta med sig.

För att kunna ta de stora oceangående fartygen utan begränsningar måste farleden fördjupas med cirka fyra meter. Det är en stor investering som ett kommunalt hamnbolag inte kan ta på egen hand, utan merparten måste vara statliga medel.

Eftersom Göteborgs Hamn har betydelse för stora delar av svenskt näringsliv, både för små och stora företag, är det en nationell angelägenhet. Det är en flaskhals som kan förvandlas till en möjlighet. Med djupare farled kan Sverige attrahera mer direkttrafik än idag.

En farledsfördjupning i Göteborgs Hamn säkrar att vi även fortsatt har en internationell storhamn i landet med ett brett linjeutbud och kapacitet att ta emot alla sorts fartyg. Så skapas bättre förutsättningar för den svenska exportindustrin och nya affärsmöjligheter och jobb skapas.

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2017-03-27 08:35:35 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.

Cron Job Starts