Varför drabbar människan sig själv med Black Friday?

Pär Sandström är logistikkonsult och har tidigare bland annat varit supply chain-chef för Stadium och Unilever. Han ansvarar för konferensprogrammet vid mässan Logistik & Transport, i Göteborg.   PSandström Logistics Pär Sandström är logistikkonsult och har tidigare bland annat varit supply chain-chef för Stadium och Unilever. Han ansvarar för konferensprogrammet vid mässan Logistik & Transport, i Göteborg. PSandström Logistics

Vilken mänsklig egenskap är det som får oss får oss att få fnatt vid Black Friday? Pär Sandström, konsult, och tidigare bland annat logistikchef på Stadium och Unilever och ansvarig för konferensprogrammet på Logistik & Transport ställde frågan i Transportnytt 7-2018. 

Människan är en paradoxal varelse. Egentligen är det märkligt att det gått så bra för oss, om nu dominans på planeten jorden är definitionen på framgång, för vi gör ju inte alltid det som är bäst för oss. Och inte heller ”bäst för oss” är lätt att definiera, utan beror på betraktarens perspektiv.

Som ingenjör och lo
gistiker får man lära
 sig att system och flöden som belastas jämnt
 vid precis rätt varvtal,
 belastning eller fart,
 hittar sitt optimum i
form av minimal energiförbrukning, resursanvändning, och så vidare.

Vissa system har sin naturliga variation beroende på underliggande fenomen som man behöver anpassa sig till. Det kan gälla värmesystem som nyttjas hårdare den kalla vintern, vägar som nyttjas mer dagtid då de flesta är vakna, jordbruk som följer årets klimatcykel eller brytning av malm som följer efterfrågan på råvaror – som i sin tur följer industriell efterfrågan, som kanske följer ”world real GDP growth rate” ...

Men i vissa system, som egentligen inte har någon naturlig variation, är det vi själva som skapar variationen, och det med råge. Typexempel är konsumtion, kan vara av dagligvaror eller sällanköpsvaror. Vi fintar, rödmärker, sätter extrapris, leker med rabattsatser, frestar med kombinationserbjudanden, överexponering, individuell sökoptimering på nätet, klickfrekvensanalys, taktisk länkning etc, allt för att skapa merförsäljning – som i sin tur skapar pulser i produktion och logistiksystem. Men också dessa produktions- och logistiksystem skulle må bra av jämn belastning på marschfart.

Vissa kommersiella händelser har nästan formen av naturfenomen. Julen kan väl få vara ett exempel. (Jo, jag vet att julen ska vara en religiös högtid.)

Men ”Black Friday”? Vilken mänsklig egenskap är det som får oss att formligen få fnatt vid denna tilldragelse? ”Black Friday” kommer sig av den tidpunkt på året då amerikansk detaljhandel i genomsnitt ska ha vänt till svarta siffror inför årets bokslut. Och det är väl bra, men detta kan knappast tillhöra klassen naturfenomen.

Kampanjer har länge fått logistiker inom dagligvarusektorn, som egentligen är som gjord för optimerade system, att slita sitt hår när marknadsförare satsar stora andelar av företagets pengar för att konsumenten ska agera så onyttigt för systemet som möjligt. Dagligvaror borde vara definitionen på ickekampanj, det är ju något vi behöver typ ... dagligen. Av alla hysteriska kampanjer som får normala konsumtionsmönster av basala dagligvaror att spåra ur som tåg i solkurvor, tar ”Black Friday” priset. Och ingen vågar kliva av. När startar #vågavägrablackfriday?

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2018-10-24 10:07:13 Uppdaterad onsdag, 24 oktober 2018 12:20

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.