Transporter till nytta för alla

(Bild: AB Volvo) Mats Boll är Director Corporate Public Affairs på AB Volvo, med ansvar för transportpolitiska frågor och infrastrukturfrågor. Han är vice ordförande i Näringslivets Transportråd, styrelsemedlem i TFK (Transportforsk) och i LTS (Logistik- och Transportstiftelsen). Mats Boll har en bakgrund inom produktion, inköp och logistik på Volvo Cars och AB Volvo och har bland annat varit logistikchef på Volvo Cars. (Bild: AB Volvo) Mats Boll är Director Corporate Public Affairs på AB Volvo, med ansvar för transportpolitiska frågor och infrastrukturfrågor. Han är vice ordförande i Näringslivets Transportråd, styrelsemedlem i TFK (Transportforsk) och i LTS (Logistik- och Transportstiftelsen). Mats Boll har en bakgrund inom produktion, inköp och logistik på Volvo Cars och AB Volvo och har bland annat varit logistikchef på Volvo Cars.

ÅSIKTEN. Det är med förvåning som jag hör eller läser kommentarer där olika delar i transportsystemet ställs mot varandra, konstaterar Mats Boll som är Director Corporate Public Affairs på AB Volvo. Är det på grund av att särintressen har stort inflytande eller beror det på bristande kompetens?

Effektiva system för logistik och transporter är avgörande för konkurrensförmåga och välfärd! Det är viktigt att betona systemaspekten, där olika transportslag och transporttjänster samverkar på ett effektivt sätt och bildar en helhet.

Som transportköpare är det viktigt för AB Volvo att kunna utnyttja alla transportslag och kombinera dem på ett optimalt sätt för att bygga det mest effektiva logistiksystemet.

Som en av världens största tillverkare av kommersiella fordon så är det naturligt att våra produkter, till exempel lastbilar, är en del av ett transportsystem där våra produkter är beroende av andra transportslag och transporttjänster, likväl som dessa är beroende av våra produkter.

Miljö är ett kärnvärde för Volvokoncernen och är viktigt för de flesta av oss. Frågan om alternativa bränslen och energilösningar är mer aktuell än någonsin tidigare. Både i ett globalt perspektiv eller nationellt, inte minst genom utredningen om ”Fossilfri fordonstrafik”.

Långa och tyngre fordonskombinationer minskar miljöpåverkan och ökar effektiviteten. Här är Sverige ett föregångsland. Medvetenheten är stor om att det inverkar positivt på vår konkurrensförmåga. Det är viktigt att vi även i framtiden agerar snabbt inom området, bland annat genom att utveckla konceptet ”High Capacity Transport” (HCT), vilket inkluderar motsvarigheter till de finska 76-tons kombinationerna.

Varför ställs så ofta olika delar av transportsystemet mot varandra i exempelvis politiska utspel? Att särintressen har ett stort inflytande kan vara en förklaring. Bristande kompetens kan vara en annan.

Det ligger i logistik- och transportbranschens natur att den är komplex och kräver hög kompetens, inte minst när det gäller att förstå samband samt orsak och verkan.

Framtida kompetensförsörjning är avgörande för vår konkurrensförmåga. Här har vi alla ett ansvar. Från AB Volvos sida anser vi att det är viktigt att skapa ett intresse kring logistik och transportfrågor hos ungdomar redan i grundskolan.

I ett samarbete med Universeum i Göteborg är syftet att engagera högstadieelever i ”Framtida transporter”. Det är bara ett exempel, vi deltar i flera program och samarbeten för att säkerställa de framtida kompetensbehoven för olika delar av vår verksamhet

Även om jag är luttrad efter flera decennier i branschen, är det ofta med 
förvåning som jag hör eller läser kommentarer där olika delar i transportsystemet ställs emot varandra. Det är ett 
förhållningssätt som stärkts de senaste
 åren, inte minst inom EU. Det leder till suboptimeringar, vilka motverkar näringslivets och samhällets intressen.

Jag anser att det är viktigt att alla transportslag utvecklas kontinuerligt, var för sig och tillsammans, för transportsystemets bästa effektivitet. Lägg dessutom till att för tillväxt och utvecklingsregioner gäller att effektiva transportsystem är avgörande för välfärd och konkurrensförmåga.

Vad är då ett effektivt transportsystem? Några viktiga faktorer är att det skall vara ekonomiskt lönsamt, stabilt och uthålligt, flexibelt och miljöoptimerat. I ett väl utvecklat transportsystem verkar de olika faktorerna i symbios med varandra.

 
Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2014-04-06 14:15:11 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.

Cron Job Starts