Svenska hamnar måste höja effektiviteten

De svenska hamnarna behöver uppgraderade kajer och maskinutrustning för att kunna hantera utvecklingen mot större containerfartyg. De måste även bli effektivare och höja sin servicenivå inne på terminalerna för att konkurrera med trailertrafiken, skrev Henrik Kristensen, vd för Nordens största containerterminal APMT i Göteborg, på åsiktsplats i Transportnytt 7-2016.

Idag transporteras ungefär 1,5 miljoner teu gods med containerfartyg via svenska hamnar varje år. Men jämfört med trailer- och tågtrafiken ökar inte sjöfarten i samma takt. En av anledningarna är minskade exportvolymer, men även det ändrade marknadsläget för rederierna påverkar. Det måste svenska hamnar nu måste förhålla sig till för att inte halka efter.

Konkurrensen har ökat bland rederierna och prispressen har bland annat lett till större fartyg och att flera rederier har gått samman i allianser för att kunna fylla fartygen med gemensamt gods. Det har i sin tur lett till färre men större anlöp till hamnarna. En verklighet som svenska hamnar nu måste förhålla och anpassa sig till.

Idag är det ingen svensk hamn som kan ta emot och fullt ut hantera ett fullastat direktanlöp från Asien. Hamnarna behöver uppgraderade kajer och maskinutrustning för att kunna hantera utvecklingen mot större containerfartyg. Det i sin tur ställer krav på tillgången till arbetskraft, samtidigt som kostnaden per lyft behöver bli konkurrenskraftig. Och för de hamnar som klarar av att hantera större fartyg är muddring en nödvändighet. Det är fallet också för Göteborg, där muddring för cirka 4 miljarder kronor behövs för att öka farledsdjupet från dagens 14,2 meter, så att de största fartygen kan komma in även med full last.
Hamnarna måste även bli effektivare och höja sin servicenivå inne på terminalerna för att konkurrera med trailertrafiken. Hamnarna behöver erbjuda tjänster som containervägning, reparationer och städning av containers samt lastning och omlastning direkt på terminalen. Dessutom behövs det en satsning på att bygga väl fungerande infrastruktur som tar godset vidare ut till marknaden. Med dessa insatser skulle svenskt näringsliv få tillgång till ny effektivitet och kortare transittider till världsmarknaden.

Men detta kräver stora investeringar. En möjlighet för hamnarna är den stora potential som finns inom skogsindustrin i Sverige. Idag sker mycket export av skogsprodukter med konventionell sjöfart. Om bara en femtedel av den marknaden började gå med containertrafik (vilket dessutom skulle vara både snabbare och mer kostnadseffektivt för skogsindustrin) skulle det skapa förutsättningar för fler hamnar att investera i de nödvändiga uppgraderingarna som krävs för att Sverige ska öka sin konkurrenskraft och på sikt kunna öka exportvolymerna.

På APM Terminals i Göteborg har vi drivit ett omfattande investeringsprogram där vi i stort sett har skapat en helt ny terminal. Utanför terminalen fortsätter investeringarna med dubbelspår för att stimulera tillväxten och minska lastbilstrafiken på svenska vägar, och APM Terminals önskar också fortsätta att investera för att utveckla erbjudandet på landsidan. Det är kostsamma men nödvändiga investeringar. I framtiden kommer rederierna att välja att trafikera färre hamnar. Och de som kan leverera en hög produktivitet, lägre kostnader och en ökad flexibilitet kommer att vara vinnarna!

E-mail:
Publicerad 2016-10-26 09:02:43 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.