Skärpt beställaransvar krävs mot problemen

(Bild: Riksdagen) Karin Svensson Smith (MP) är ordförande i riksdagens trafikutskott. (Bild: Riksdagen) Karin Svensson Smith (MP) är ordförande i riksdagens trafikutskott.

ÅSIKTEN. Ett utpekat och sanktionsunderstött upphandlingsansvar för alla som köper godstransporter – det är en av lösningarna vi är i särskilt stort behov av för att komma tillrätta med transportsektorns hållbarhetsbrister. Skärpt lagstiftning, kombinerad med tillräckligt höga straff för att motivera en ambitiös kontroll av regelefterlevnaden, behövs för att avskräcka från lagbrott, skrev Karin Svensson Smith (MP) i Transportnytt nr 9-2017.

Ett utpekat och sanktionsunderstött upphandlingsansvar för alla som köper godstransporter – det är en av lösningarna vi är i särskilt stort behov av för att komma tillrätta med transportsektorns hållbarhetsbrister. Skärpt lagstiftning, kombinerad med tillräckligt höga straff för att motivera en ambitiös kontroll av regelefterlevnaden, behövs för att avskräcka från lagbrott.

Den 19 oktober höll vi i riksdagens trafikutskott en offentlig utfrågning om flygets och åkerinäringens villkor. Det saknas inte utmaningar. Låt mig lista fyra av områdena där det krävs omfattande åtgärder, både frivilligt framdrivna av konsumenter och företag, och genom nya regler och skatter.

• Ekologisk hållbarhet. I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal. Sveriges åtagande är att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Eftersom cirka tre fjärdedelar av oljeimporten till Sverige används inom transportsektorn måste den stå i centrum, men godstransporterna på väg ökar kraftigt och idag står lastbilstransporterna för 7 procent av växthusgasutsläppen. Kraftfull övergång från väg till järnväg och sjöfart är nödvändig för att vi ska nå klimatmålen, samtidigt som kvarvarande vägtransporter fasar ut oljan.

• Social och ekonomisk hållbarhet. Konkurrensen är knivskarp både i flygbransch och åkerinäring. De villkor som återgavs under trafikutskottets utfrågning och som speglats i media de senaste åren är inte förenliga med någon rimlig tolkning av social hållbarhet. Vid utfrågningen framkom djupt bekymmersamma tillstånd när det gäller överlast, bristande skattebetalning, säkerhetsrisker och missbruk av arbetskraft.

• Delat ansvar för de förändringar som behövs. Behovet av skärpt upphandlingsansvar beskrev jag inledningsvis. Politiken har ett huvudansvar för omställning till ett hållbart transportsystem och bör också tillse att klimatpåverkan återspeglas i priset på alla transporter. Och att förbättra villkoren för järnväg, sjöfart, omlastning och övergång till oljefria transporter bör vara en logisk följd av det blocköverskridande riksdagsbeslutet om att klimatpåverkan från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030.

Även transportnäringen har givetvis ett eget ansvar för sin verksamhet. Och för privatpersoner borde det via märkning, och valmöjligheter i nätbutiker etc, vara möjligt att välja den klimatsmarta transporten framför den snabbaste. Fair transport borde vara lika självklart som rättvisemärkta bananer.

• Beställaransvar. Nyckeln till en förnuftigare ordning ligger i ett utvecklat beställaransvar där den som köper en transport också måste följa upp upphandlingsvillkoren och ta ansvar för att transporten utförs klimatsmart: att beställaren utifrån sina egna förutsättningar upphandlar system som minimerar verksamhetens klimatpåverkan genom att säkra hög fyllnadsgrad, att åkerierna tillämpar ”ecodriving”, håller hastighetsgränser, att leverantörerna arbetar med kombitrafik tåg/fartyg/lastbil när så är möjligt, har kontroll över hela transportkedjan och de fordon som utför uppdragen, och att fordon har så låg miljöbelastning som möjligt. Även trafiksäkerhet och goda arbetsvillkor måste säkras. Kollektivavtal med personalen och alkolås i alla fordon bör vara minimikrav.

Artikeln handlar om

E-mail:
Publicerad 2017-12-13 11:42:35 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.

Cron Job Starts