Se styrkorna hos både elvägen och järnvägen

(Bild: Karn Linhardt, VTI)   Sofia Lundberg är biträdande forskningsdirektör på Statens väg- och trafikforskningsinstitut. Dessförinnan var hon anställd på WSP samt Green Cargo. Sofia Lundberg var ordförande för styrgruppen för Gröna korridorer i Näringsdepartementet och också konsortieansvarig hos NCC för utbyggnaden av elvägen utanför Gävle. Sofia Lundberg har en teknologie licentiatexamen i samhällsplanering från KTH. (Bild: Karn Linhardt, VTI) Sofia Lundberg är biträdande forskningsdirektör på Statens väg- och trafikforskningsinstitut. Dessförinnan var hon anställd på WSP samt Green Cargo. Sofia Lundberg var ordförande för styrgruppen för Gröna korridorer i Näringsdepartementet och också konsortieansvarig hos NCC för utbyggnaden av elvägen utanför Gävle. Sofia Lundberg har en teknologie licentiatexamen i samhällsplanering från KTH.

Elvägen kan vara en del av lösningen för att få en fossiloberoende fordonsflotta, anser Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör på Statens väg- och transportinstitut.

Men ställ inte elvägen mot järnvägen, se istället styrkorna med båda transportsätten skriver Sofia Lundberg i en artikel som tidigare var införd i Transportnytt 2-2017.

Är elväg lösningen för att nå de transportpolitiska målen? Ja, i alla fall om det går att kombinera med effektiv användning av järnvägssystemet. Att se styrkorna med de olika transportslagen och förstå när de olika systemen och dess kombinationer är lämpligast, är viktigt.

Järnvägen är säker, har hög kapacitet och är ett mycket bra miljöval. Bilvägen är mer flexibel, men vi måste lösa vägtransporternas utsläppsproblematik och då är elektrifiering av vägar ett bra alternativ.

Enligt de transportprognoser som
 finns kommer antal tonkilome
ter för gods från 2015 till 2050 att 
öka med 60 procent (källa: KTH).
 Järnvägsgodset ökar med 20 procent, medan lastbilstransporterna
 fördubblas. Redan idag går två tredjedelar av Sveriges inrikes godstransporter på väg.

Ekvationen går inte ihop med de transportpolitiska målen. Enligt dem ska vi ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och en fossilfri till 2050. 30 procent av Sveriges koldioxidutsläpp kommer idag från transportsektorn.

Elvägar kan vara en del av lösningen. Fördelen är att elfordonen kan färdas i princip obegränsade sträckor med måttligt stora batterier, utan att behöva stanna för laddning. För att driva alla Sveriges fordon med el krävs mindre än 20 procent av Sveriges nuvarande elproduktion.

Genom att elektrifiera våra befintliga Europa- och länsvägar, kan vi använda förnyelsebara bränslen till glesbygd, entreprenad och skogsmaskiner, flyg och sjöfart. Att elektrifiera vägnätet gör att vi använder befintlig infrastruktur på ett smartare sätt.

Med elvägar kan fordonens drivlina avskaffas, eftersom elfordon som drivs med elmotorer direkt på hjulaxlarna eller hjulen istället kan användas. Det ger betydligt enklare fordon, som för övrigt redan finns på marknaden. Utöver de bredare aspekterna finns även många fordonstekniska fördelar med denna konstruktion: enklare drift, färre delar, mindre fordon och mycket mer.

Några av de utmaningar samhället står inför är övergången till smartare städer och hållbara transporter. Elvägar kan vara en del av den lösningen. Den lastbilstrafik som inte kan gå på järnvägen skulle kunna gå på elvägar.

Med elvägar minskar utsläppen från stora vägnät i attraktiva områden där det behövs bostäder.

Det är en nödvändighet att kunna möta de nutida och framtida behoven från varuägare, transportörer och industri. Att dessutom göra det hållbart, effektivt och säkert är en förutsättning. Förflytta människor och gods är något vi gör och kommer fortsätta göra.

Järnvägen är säker, snabb, har hög kapacitet och är ett mycket bra miljöval. Järnvägen har även betydligt lägre rullmotstånd än väg.

Bilvägen är mer flexibel, men vi måste lösa vägtransporternas utsläppsproblematik, och då är elektrifiering av våra Europa- och landsvägar kanske det bästa sättet. Elvägar och järnvägar kan inte ställas mot varandra. 

Det är en nödvändighet att kunna möta de nutida och framtida behoven från varuägare, transportörer och industri. Att dessutom göra det hållbart, effektivt och säkert är en förutsättning. Förflytta människor och gods är något vi gör och kommer fortsätta göra.

Järnvägen är säker, snabb, har hög kapacitet och är ett mycket bra miljöval. Järnvägen har även betydligt lägre rullmotstånd än väg.

Vägen är mer flexibel, men vi måste lösa vägtransporternas utsläppsproblematik, och då är elektrifiering av våra Europa- och landsvägar kanske det bästa sättet. Elvägar och järnvägar kan inte ställas mot varandra.

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2017-05-11 08:43:30 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.