– Satsa rejält eller sluta hoppas

Bo Hallams har över tjugo års erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag på den nordiska och internationella logistikmarknaden. Han är ordförande i Closer och har varit ledamot i regeringens Logistikforum och Forum för transportinnovation.  Han är en av grundarna till Steerlink Partners med uppdrag inom logistikens olika innovationsområden; allt ifrån teknikutveckling, klimatomställning, flödesoptimering till utveckling av nya affärsmodeller.  (Bild: Steerlink Partners) Bo Hallams har över tjugo års erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag på den nordiska och internationella logistikmarknaden. Han är ordförande i Closer och har varit ledamot i regeringens Logistikforum och Forum för transportinnovation. Han är en av grundarna till Steerlink Partners med uppdrag inom logistikens olika innovationsområden; allt ifrån teknikutveckling, klimatomställning, flödesoptimering till utveckling av nya affärsmodeller. (Bild: Steerlink Partners)

Bygg upp ett trafiknät med mindre containerfartyg längs den svenska kusten och som lastas och lossas med automation. Det ger både klimatsmarta transporter och lastar av vägar och järnvägar. Det anser Bo Hallams, med mångårig erfarenhet från logistikbranschen och som idag bland annat är ordförande för forskningsstiftelsen Closer och grundare av Steerlink Partners

Samtliga svenska regeringar på 2000-talet har önskat att godstransporter ska flyttas från väg till sjöfart och järnväg. Resultat så här långt; ytterst magert! Ska vi vända på den ordningen? Då gäller det att satsa rejält eller att sluta hoppas.

Tänk om vi kunde få uppleva att ett konsortium av starka aktörer skapade ett kraftfullt multimodalt system baserat på innovativ närsjöfart mellan Sverige och Europa. Ett system stort och attraktivt nog för att avlasta vägnätet med sisådär en halv miljon årliga vägtransporter mellan Sverige och Europa. Det vore nåt!

Jag tror att lastbils- och energiutvecklingen förvisso kommer ge oss klimatvänliga vägtransporter år 2045, men vi måste ändå fortsättatänka innovativt multimodalt.
Friska intermodala system mellan Sverige och Europa har nämligen förutsättningar att i flera fall bli överlägsna den långväga lastbilstransporten år 2045.

MEN, då gäller det att erbjuda kunderna vassa lösningar som ökar deras konkurrenskraft. OCH för det måste vi våga tänka stort. Så här skulle jag sätta ut riktningen för ett sådant initiativ:

  • • Utgå i planen från nybyggda mindre fartyg som lastar sisådär 200 större containers och som kan drivas klimatsmart. Som anpassas för att gå i nätverkstrafik utmed kusterna i en tät frekvens med låga driftskostnader, eventuellt utrustade med egna automatkranar och som kan lossa från en mindre kajplats där en autonom containertruck på kajen assisterar.
  • • Välj rätt lastbärarsystem, förslagsvis en 45-fots container som är lika stor som en normal trailer och alltså anpassad att hantera europalaster. Trailern passar förvisso bra för korta färjeöverfarter men sämre på längre sjösträckor utmed kusterna.
  • • Samverka med investeringsvilliga hamnar vars operatörer inser att automatiserad lastning och lossning och kostnadsbild därefter är ett krav. Prioritera lägen som kan erbjuda en snabbkoppling till järnvägspendlar eller vars vägnät håller för att köra med 32 m långa Duo 2-ekipage.
  • • Välj rätt erbjudande: Erbjud marknaden en dörr-till-dörrlösning i daglig nätverkstrafik som minst ger en rejäl kostnadsfördel jämfört med dagens långväga lastbilstransporter, och få några stora transportköpare med från början.
  • • Välj digital administration: Bygg upp helt digitala lösningar för pris, tidtabell, bokning, spårning, betalning, etc. Bannlys manuella arbetssätt.

Staten och kapitalet behövs i samma båt.

Att etablera ett nytt multimodalt transportsystem som erbjuder dagliga transporter mellan stora folkrika områden i Sverige och Europa kräver ekonomiska muskler och riskkapital. Här tror jag att staten behöver vara med som initiativtagare i ett konsortium som får systemet på plats.

De industriella aktörerna i systemet måste behärska frågor kring fartygskonstruktion och drift, automation i lossning/lastning, digitaliserad administration och inte minst affärsmässig spedition. Vad som ska samägas och mellan vilka parter kommer att utkristalliseras.

Visst kommer det krävas lite risktagande från statens sida för en sådan här satsning. Vare sig man tar rollen som delägare, finansiär eller beställare. Men i jämförelse med kostnaden för snabbjärnväg eller köp av holländska energibolag – bara en bråkdel.

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2019-08-05 09:05:06 Uppdaterad måndag, 05 augusti 2019 11:09