Så kan transportutsläppen minska

(Bild: Trafikverket) Sven Hunhammar är måldirektör i Trafikverket och ansvarar för miljö och hälsa. Han var tidigare avdelningschef på Naturskyddsföreningen. Sven Hunhammar är civilingenjör i teknisk fysik och har doktorerat i naturresurshållning. (Bild: Trafikverket) Sven Hunhammar är måldirektör i Trafikverket och ansvarar för miljö och hälsa. Han var tidigare avdelningschef på Naturskyddsföreningen. Sven Hunhammar är civilingenjör i teknisk fysik och har doktorerat i naturresurshållning.

Godstransporterna är en särskilt utmaning när transportutsläppen ska minska med minst 70 procent fram till år 2030. Det konstaterar Sven Hunhammar som är måldirektör i Trafikverket. Hans artikel har tidigare varit införd i Transportnytt 1-2017

Parisavtalet gäller sen i höstas och nu är det dags att göra omställningen. Än går det att nå under två grader, men det brådskar att minska utsläppen. I Sverige har den parlamentariska Miljömålsberedningen med majoritet i Riksdagen föreslagit att transportutsläppen ska minska med minst 70 procent till 2030.

 

Trafikverket har i en rapport beskrivit tre olika scenarier för hur det skulle kunna gå till. Slutsatsen är att det är möjligt med en kombination av olika åtgärder: effektivare användning av befintligt transportsystem, energieffektivisering och elektrifiering, ökad andel biodrivmedel, mer transporter på järnväg och med sjöfart samt minskad lastbilstrafik. Det krävs dock att kraftiga styrmedel införs som åstadkommer detta.

Godstransporterna är en särskild utmaning. Svensk industri behöver vara konkurrenskraftig på marknader som ofta ligger långt bort. Hittills har minskningarna för godstransporter i huvudsak skett genom en övergång till biobränslen som till exempel HVO (”biodiesel”) i lastbilar. Det är bra, men är det en långsiktigt hållbar lösning? Tillgången på hållbar biomassa är begränsad och det är en hård konkurrens om användningen av den från flera sektorer.

Även inom transportsektorn ska den räcka till både vägtransporter, flyg och sjöfart. Flyg och sjöfart behöver drivas med fossilfria drivmedel, medan landtransporterna skulle kunna gå på el. Vi måste därför redan nu tänka bortom biobränslebyte för lastbilar.

Godstransporterna på land domineras av lastbilar. Viss överflyttning kan ske till järnväg och sjöfart men ska vi minska med minst 70 procent till 2030 så måste även lastbilstrafiken effektiviseras och elektrifieras. Längre och tyngre lastbilar samt kolonnkörning bidrar, men det krävs större grepp. Elektrifiering av vägar är ett spår, där det nu finns fullskaleförsök i drift för att utvärdera tekniken. Eldrivna lastcyklar finns redan för citydistribution.

De tekniska åtgärderna är många och det öppnar möjligheterna för att se över styrmedlen så att de harmonierar mellan trafikslagen. Vägslitageavgift, banavgift och farledsavgifter är exempel på styrmedel som kan skapa fossilfria och energieffektiva godstransporter. De kraftiga styrmedel som krävs för att transportsektorn ska nå klimatmålen kan leda till minskad lastbilstrafik och det måste vi förbereda oss för med till exempel smartare logistiklösningar.

Digitaliseringen kan också ge ett viktigt bidrag. Med märkta paket och optimerade rutter går det att effektivisera. Självkörande eldrivna fordon, som de flesta bara tänker på för persontransporter, skulle också kunna leverera gods tyst om natten i tätorter.

Och lite längre in i framtiden är det kanske enklare att skicka recept och ritningar till 3D-skrivare istället för varor. Då skulle både transportarbetet, trafikarbetet och klimatpåverkan kunna minska. 

Artikeln handlar om

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2017-04-20 08:28:08 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.