Nödvändigt med mer gods på sjön

Pia Berglund är nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart vid Trafikverket. Det är ett uppdrag inom ramen för regeringens nationella godsstrategi. Hon är jurist och har tidigare varit speditör och haft chefspositioner på Sjöfartsverket och Transportstyrelsen samt varit expert på European Maritime Agency och vd på branschföreningen Svensk Sjöfart.  (Bild: Svensk Sjöfart) Pia Berglund är nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart vid Trafikverket. Det är ett uppdrag inom ramen för regeringens nationella godsstrategi. Hon är jurist och har tidigare varit speditör och haft chefspositioner på Sjöfartsverket och Transportstyrelsen samt varit expert på European Maritime Agency och vd på branschföreningen Svensk Sjöfart. (Bild: Svensk Sjöfart)

En allt för liten andel av de inrikes godstransporterna går på sjön. Nu finns en handlingsplan med 62 förslag öka användningen av vattenvägarna för att skriver Pia Berglund som är nationell samordnare för närsjöfarten och inrikes sjöfart. Artikeln har varit införd i Transportnytt 6-2019

Sjöfarten är internationell till sin karaktär och har en viktig roll i Sverige för transporter av import och exportgods. Emellertid har sjöfarten inte en lika självklar roll för inrikes godstransporter, utan står endast för en marginell andel av det inrikes godstransportarbetet.

Trafikverkets basprognos pekar mot att godstransportarbetet i Sverige kommer att öka med 64 procent till år 2040. Samtidigt är den politiska målsättningen att inrikes transporter ska minska sina klimatutsläpp med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 och vara helt fossilfria år 2045. Det är av dessa skäl inte bara önskvärt utan också nödvändigt att använda både sjöfart och järnväg för de inrikes godstransporterna i betydligt större utsträckning än idag.

Regeringen är tydlig med sin ambition att använda vattenvägen betydligt mer än idag. Jag är ny samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart med placering på Trafikverket. I uppdraget ingår att ta fram en handlingsplan som främjar inrikes sjöfart och närsjöfart, och även energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och föroreningar till såväl luft som vatten.

Denna handlingsplan presenterades till regeringskansliet den 31 maj 2019. Boverket, Sjöfartsverket, Vinnova, Transportstyrelsen, Trafikverket, Energimyndigheten samt SKL, lägger i planen 62 förslag som kan bidra till mer sjöfart. Några exempel är: att utse fler områden som inre vattenvägar, att bli mer restriktiv i att medge undantag för skrymmande transporter på väg, att ta fram förslag på mer miljöstyrande parametrar för hamnavgifter och farledsavgifter. (Rapporten kan hämtas på Trafikverkets hemsida, sök efter ”Handlingsplan för att stärka inre vattenvägar och närsjöfart”)

Ska vi klara våra klimatmål är det nödvändigt att fokusera på energieffektivitet. Sjöfart är i sig klimateffektivt och använder betydligt mindre bränsle för samma transporterade mängder gods än motsvarande transport på väg. Detta är viktigt idag men blir ännu viktigare i en fossilfri framtid då tillgången på fossilfria bränslen i högsta grad är begränsade.

Med rätt åtgärder och stimulans kan sjöfartens andel av transportarbetet dubbleras till 2040.

Det kommer att kräva samling och samordning, men också mod och reformer, något som ligger på mitt ansvar att ta fram och arbeta vidare med.

 

Publicerad 2019-10-31 09:25:46

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

tbg 2020

Transportbilsguiden 2020

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.