Levande dialog om transporterna minskar utsläppen

 Linda Svensson är utvecklingsledare på avdelningen energi och klimat på Region Örebro län. Hon är utbildad inom kulturgeografi och klimatstrategi och är projektledare för projektet Gröna Logistikregionen. Ett delprojekt är inriktat på  uppföljning av miljökrav vid transportupphandlingar. Projektet Gröna Logistikregionen ska bidra till att utveckla Örebroregionen till en hållbar logistikregion och bidra till hållbar tillväxt i logistikbranschen. Projektet ska också synliggöra Örebroregionens gynnsamma läge för företag som efterfrågar logistik. Linda Svensson är utvecklingsledare på avdelningen energi och klimat på Region Örebro län. Hon är utbildad inom kulturgeografi och klimatstrategi och är projektledare för projektet Gröna Logistikregionen. Ett delprojekt är inriktat på uppföljning av miljökrav vid transportupphandlingar. Projektet Gröna Logistikregionen ska bidra till att utveckla Örebroregionen till en hållbar logistikregion och bidra till hållbar tillväxt i logistikbranschen. Projektet ska också synliggöra Örebroregionens gynnsamma läge för företag som efterfrågar logistik.

Teknikutveckling i all ära, men dialogen mellan köpare och säljare är minst lika viktig för utvecklingen av en hållbar transportbransch, skrev Linda Svensson, utvecklingsledare på Region Örebro läns avdelning energi och klimat, i Transportnytt nr 4-2016.

Hur kan utvecklingen inom transportsektorn bli hållbar? Det är när människor möts, verkligen möts, som det händer. När man börjar lyssna på varandra och själv bidrar med det man kan. Dialog.

Teknikutveckling i all ära, men dialogen mellan köpare och säljare är minst lika viktig för utvecklingen av en hållbar transportbransch som ger mindre utsläpp. Det är en viktig lärdom som vi har dragit inom Region Örebro län efter att ha drivit flera utvecklingsprojekt på området.

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster blir vanligare, vilket är mycket glädjande. Men samtidigt fortsätter koldioxidutsläppen från godstransporterna att öka. Varför är det så?

En av anledningarna som vi har funnit, är att det finns många olika miljökrav och att det kan vara svårt att hitta de krav som är relevanta för just den aktuella upphandlingen. Det är även mycket tidskrävande att följa upp alla miljökrav och uppföljningen uteblir ofta helt.

Erfarenheten visar att de bästa upphandlingarna sker när köparen sätter ett mål och säljaren själv får komma med praktiska lösningar för att nå målet, så kallat nivåkrav. Det skapar en konkurrens där branschen effektiviserar och tjänar på att komma med de bästa lösningarna.

Att dialogen fortsätter även när avtalet är skrivet är jätteviktigt. Att köparen och säljaren tillsammans följer upp att miljökraven verkligen uppfylls och att man följer utvecklingen, och inte låser in sig i lösningar om det kommer fram andra på marknaden som är bättre.

Om uppföljning av miljökrav inte görs, så blir det lättare för företag som lovar runt men håller tunt att vinna upphandlingarna. I praktiken blir konsekvenserna att företag med höga miljöambitioner och de goda möjligheter att genomföra sina löften inte kan konkurrera och att utsläppen ökar. De företag som verkligen vill och kan måste uppmuntras. Våra erfarenheter visar att om man vet att säljaren vinner på att göra investeringar och lösningar så vågar man satsa på det.

Det finns verktyg för uppföljning på marknaden. För att stötta branschen och få fler transportföretag att använda dessa har Region Örebro län startat projektet Grön uppföljning som jobbar med att sprida verktygen och att utveckla dem så de blir ännu bättre. Det ska vara enkelt och smidigt för transportköpare att följa upp de miljökrav som transportsäljarna har förbundit sig till i upphandlingarna.

Dialogen mellan köpare och säljare är en framgångsfaktor. Dialogen under upphandlingsperioden är viktig för att skapa en smidig process. Dialogen under avtalsperioden är viktig för att följa utvecklingen. Både samtal och teknikutveckling inom branschen är helt nödvändiga för en hållbar utveckling. Klimatvänliga lösningar inom transportbranschen måste gynnas på marknaden.

Artikeln handlar om

E-mail:
Publicerad 2016-05-26 08:31:33 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.

Cron Job Starts