Låt en samordnare börja flytta godset ut på sjön

(Bild: Maritimt forum) Joachim Glassell är vd för Maritimt forum – en intresseförening för det svenska maritima klustret, med drygt 100 företag och organisationer som medlemmar. Föreningen hette tidigare Sjöfartsforum. (Bild: Maritimt forum) Joachim Glassell är vd för Maritimt forum – en intresseförening för det svenska maritima klustret, med drygt 100 företag och organisationer som medlemmar. Föreningen hette tidigare Sjöfartsforum.

ÅSIKTEN. Närfartssjölösningar som knyter svenska hamnar till andra europeiska bär stor potential när det gäller att få gods överflyttat från väg till sjö. Men det kräver fördjupad samverkan mellan politik och näringsliv. En nationell samordnare kan vara ett bra första steg, skrev Maritimt forums vd Joachim Glassell på åsiktsplats i Transportnytt nr 7-2017.

I takt med att världshandeln ökar går allt mer gods över oceanerna på allt större fartyg. Sjöfarten är given för transporter av långväga gods som produceras i Asien och som sedan går per fartyg till Europa och till Sverige.

Väl i Europa anses lastbilen ha ett generellt övertag mot närsjöfarten som går mellan europeiska hamnar. Flexibilitet och låga kostnader gör att sjöfarten inte kan dra nytta av långa kuststräckor och volymkapacitet. Varuflöden blir mer fragmentiserade och behovet av tätare frekvens ökar, vilket slår mot sjöfartens utveckling mot storskalighet. Det finns en utmaning i att omlastningskostnaderna är relativt höga.

Men låt oss inte glömma bort att det finns några omvärldsfaktorer som spelar sjöfarten rakt i händerna.

Ett ökat fokus på hållbarhet gynnar sjöfarten. Vägar fyllda av lastbilar innebär att företag inte når sina hållbarhetsmål. Vi står också inför en situation runt om i Europa där kapaciteten på vägarna inte räcker till. Även Sverige brottas järnvägen med kapacitetsproblem och måste rustas upp. Det finns därför ett ökat tryck från politik och näringsliv att få en överflyttning till sjöfart i allt fler länder inom EU.

Mellan 2005 och 2015 ökade konsumtionen i Sverige med 23 procent. Allt mer av konsumtionsvarorna kommer utomlands ifrån och inom e-handeln kommer numera var fjärde paket direkt från utlandet. Transportbehoven kommer därför sannolikt att öka över tid, och då krävs att samtliga transportslag nyttjas på bästa sätt.

Det är lätt att glömma att vi fortfarande har merparten av vår utrikeshandel med våra grannländer. Kina kommer först på tionde plats bland svenska handelspartners. Svensk utrikeshandel med Kina är nästan hälften av vad den är med Danmark. Tyskland, Norge och andra länder i vårt närområde dominerar fortfarande utrikeshandeln. Vi har gemensamma kuststräckor med våra största handelspartner som går att utnyttja mycket mer.

Allt mer produktion flyttar närmare konsumenten. Automatisering, 3D-utskrifter och andra innovationer innebär att arbetskraftens kostnad inte längre kommer att vara lika styrande för importen. Vi kommer troligtvis att se ökad produktion och handel inom Europa. Det för med sig att logistiken inom Europa växer i betydelse.

Det finns sålunda mycket som talar för sjöfarten som lösning på framtida transportbehov. Vid årsskiftet kom en rapport från Sjöfartsverket som konstaterade att den stora potentialen ligger i närsjöfartslösningar som knyter ihop svenska hamnar med andra europeiska. Utredningen konstaterar samtidigt att det är komplicerat att få gods överflyttat från väg till sjö. Här behövs fördjupad samverkan mellan myndigheter och näringslivet. Ett av förslagen i utredningen är att tillsätta en nationell samordnare som får departement och myndigheter att dra åt samma håll, såväl som näringslivet. En nationell samordnare är en konkret politisk åtgärd som kan vara ett bra första steg för att få fart på överflyttningen av gods till sjöfarten.

Artikeln handlar om

E-mail:
Publicerad 2017-11-01 08:16:06 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.