Lagerbutikerna kommer att decentralisera e-handeln

Joakim Waern är senior logistikkonsult på Sweco i Stockholm. Han har tjugo års erfarenhet av design, försäljning och implementation av automationslösningar från bland annat Dematic, TGW, Knapp och Kardex. Han är väl förtrogen med utmaningarna och trenderna vad gäller logistiken inom industri, handel och distribution. (Bild: Mats Udikas) Joakim Waern är senior logistikkonsult på Sweco i Stockholm. Han har tjugo års erfarenhet av design, försäljning och implementation av automationslösningar från bland annat Dematic, TGW, Knapp och Kardex. Han är väl förtrogen med utmaningarna och trenderna vad gäller logistiken inom industri, handel och distribution. (Bild: Mats Udikas)

E-handeln ändrar förutsättningarna på marknaden och centraliseringen av distributionen har gått allt längre. Nu har kanske leveranstätheten blivit så stor att det blir mer effektivt att börja decentralisera? Lokala ”lagerbutiker” kan vara en utvecklingsväg menar logistikkonsulten Joakim Waern. Artikeln har tidigare varit publicerad i Transportnytt 1-2020.

Under det senaste decenniet har e-handeln dramatiskt ändrat förutsättningarna på marknaden. Väletablerade företag har tvingats ompröva sina affärsmodeller och nya aktörer har hittat in och i många fall tagit ansenliga marknadsandelar. Olika strategier har växt fram för att säkerställa en stark position – det pratas kundupplevelse, konverteringsgrad och ”last mile”, de sista kilometrarna. Alla verkar överens om att e-handeln kommer att fortsätta att växa en lång tid framöver.

Även om handlarna idag allt oftare pratar om e-handelns möjligheter är det trots allt så att online kannibaliserar på offline. Dessutom ökar konkurrensen utifrån. Butiker tvingas läggas ned eller ändras i form och funktion. Och kvar blir butiksytor som inte längre någon har råd med.

E-handeln driver å ena sidan mer arbete på lagret, men å andra sidan fler transporter till och ifrån konsumenten. Under de senaste åren har centralisering varit ett stort fokus för effektivisering. Nu kanske vi börjar närma oss en punkt där leveranstätheten blir så stor att decentralisering blir mer effektiv och lönsam? Och mer hållbar?

Någonting som nu kommer på bred front är ”lagerbutiker” eller lokala ”fulfillment solutions”. Det är en kombination av en butik (eller ett köpcenter) och en automationslösning för i huvudsak orderplock. Det har inte nått Norden ännu, men rullas nu ut i snabb takt i till exempel USA. Lagerdelen ger ett brett sortiment på liten yta som dels kompletterar butiken och dels ökar servicegraden vad gäller både butiks- och e-handel. De tidigare nämnda överblivna butiksytorna är en resurs som kan utnyttjas för detta ändamål.

En dag i en nära framtid med en lagerbutik i området där du bor: Du kan hämta upp dina förbeställda matvaror, e-handlade detaljhandelsvaror, returnera varor och handla det som du normalt vill kunna klämma och känna på – allt på samma ställe. Handlarna kommer att kunna erbjuda ett stort utbud på en minimal butiksyta och med en service som är personaleffektiv och snabb. Till exempel bröd, frukt och grönt, kött, godis och kampanjvaror finns i butiken medan merparten av sortimentet plockas, och eventuellt förvaras i väntan på upphämtning, i det automatiserade lagret.

E-handlade varor, framför allt de med hög prognosprecision, kan plockas direkt i denna lagerbutik och distributionen, den sista milen, blir inte mer än någon kilometer. I mindre befolkningstäta områden kan en lagerbutik ge service åt flera andra butiker och ett större upptagningsområde. Det finns rum för en hel del kreativitet här.

Med ändrade proportioner och ny teknik ändras också brytpunkten för när nya lösningar kan motiveras – och det blir spännande att se utvecklingen under kommande år.

Publicerad 2020-02-21 09:59:40

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

tbg 2020

Transportbilsguiden 2020

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.

Cron Job Starts