L

Vårt transportsystem är ur balans

Bertil Arvidsson är skeppsbyggare från Chalmers. Efter att ha arbetat på varv växlade han över till logistik, bland annat som logistikchef på Tarkett.
Under en rad år var Bertil Arvidsson teknisk direktör på Sjöfartsverket. Han utsågs sedan till enhetschef på Sveriges Redareförening med ansvar för teknik, logistik och miljö. Bertil Arvidsson driver sedan 2008 det egna företaget Bacab med titeln Senior Advisor. Han har representerat Sverige i flera internationella organisationer, Imo och Pianc är två av dem. Dessutom har han varit vice ordförande i NTM – Nätverket för transporter och miljön. Bertil Arvidsson är skeppsbyggare från Chalmers. Efter att ha arbetat på varv växlade han över till logistik, bland annat som logistikchef på Tarkett.
Under en rad år var Bertil Arvidsson teknisk direktör på Sjöfartsverket. Han utsågs sedan till enhetschef på Sveriges Redareförening med ansvar för teknik, logistik och miljö. Bertil Arvidsson driver sedan 2008 det egna företaget Bacab med titeln Senior Advisor. Han har representerat Sverige i flera internationella organisationer, Imo och Pianc är två av dem. Dessutom har han varit vice ordförande i NTM – Nätverket för transporter och miljön. (Bild: Mats Udikas)

ÅSIKTEN. Avveckla subventionerna för godstrafiken och låt sjöfarten konkurrera på lika villkor som övriga trafikslag. Det är inte heller rimligt att fartygen ska få stå för hela hamnens infrastrukturnota, även lastbilarnas kostnad, som så ofta sker. Det anser Bertil Arvidsson, med förflutet som teknisk direktör på Sjöfartsverket, enhetschef i Redarföreningen och som tidigare logistikchef i Tarkett.  

Att det svenska transportsystemet inte fungerar tycks vi vara överens om. I år har järnvägstransporterna redan blivit en del av valrörelsen. Frågan är vad som måste göras för att rätta till situationen?

Enligt kapacitetsutredningen är problemet en allvarlig snedbelastning i transportsystemet. Stora mängder gods kan lika gärna gå på vattenvägarna. Sverige har utmärkta sådana med stor ledig kapacitet. Men fartygen går idag till närmaste hamn. Godset fraktas sen vidare långa sträckor på väg och järnväg, men inte med båt.

Det beror på att landtransporter är billiga. Till skillnad från
sjöfarten betalar de varken sina
samhälls- eller infrastrukturkostnader, viket konstateras i
SOU 2004:76. Denna parlamentariska utredning konstaterade 
att "Godstransporter bör vara
marknadsstyrda". Men så är det 
inte idag, skattemedel i mångmiljardomfattning används för att subventionera godstrafiken på väg och järnväg, EU:s mest subventionerade.

Resultatet är överbeläggning och sönderkörd räls. Tågresenärerna, men även industrin är mycket missnöjda. Och det lär inte gå att lösa med en ny organisation eftersom förklaringen till dagens järnvägsproblem helt enkelt är överbeläggning. På trettio år har persontrafiken ökat med ca 70 procent och godstrafiken drygt 30 procent.

Godstrafiken går dessutom i ökande grad på de hårt belastade linjerna mellan de stora städerna som ironiskt nog så gott som alla har en hamn. På vägen växer lastbilstrafiken och koldioxidutsläppen. Sveriges klimatmål "går inte att nå." Det krävs "överflyttning till energisnålare trafikslag", enligt Naturvårdsverket. Sjöfart är energisnålare än tåget. Lösningen finns framför våra ögon.

Det enda som behövs är att godstrafikslagen behandlas lika. Två konkreta åtgärder för att skapa en sund och fungerande godstransportmarknad är:

• Avveckla subventionerna och låt sjöfarten konkurrera på lika villkor. Varför Sverige subventionerar godstrafik på väg och järnväg är för mig en gåta. Järnvägen är redan fullbelagd och den växande lastbilstrafiken underminerar våra klimatmål, korkar igen våra vägar och kostar några människor livet varje år.

• Sjöfartens infrastrukturavgifter i hamnarna måste regleras och relateras till erhållen service på samma sätt som man redan gjort för järnvägen i Järnvägslagen. Idag får fartygen ofta stå för hela hamnens infrastrukturnota, även lastbilarnas. Det är inte rimligt. I en marknadsekonomi måste staten garantera alla operatörer tillgång till infrastrukturen, på samma villkor och utan diskriminering.

Med rättvis fördelning av infrastrukturkostnaderna i hamnen och utan subventioner skulle vi få mer inrikessjöfart. Det är signifikanta prisförändringar vi pratar om!

Alla transportslag behövs, men vi behöver lika för alla-regler på godstransportmarknaden. Då kommer sjöfarten att avlasta både väg och järnväg stora volymer gods. Tågtrafiken kan fungera och klimatmålen blir möjliga att nå.

 

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Jobb & karriär

Inga händelser

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien

Köpa ny transportbil?

trasnportbilsguiden 2018

Transportbilsguiden 2018

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.