L

Vattenvägar – en möjlighet för framtidens citylogistik

Lina Olsson arbetar som projektledare inom hållbar citylogistik och urban mobilitet på CLOSER – en nationell satsning på innovation och utveckling inom transporteffektivitet vid Lindholmen Science Park. Lina har en bakgrund som civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning mot supply chain och brinner för hållbarhetsfrågor. Lina Olsson arbetar som projektledare inom hållbar citylogistik och urban mobilitet på CLOSER – en nationell satsning på innovation och utveckling inom transporteffektivitet vid Lindholmen Science Park. Lina har en bakgrund som civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning mot supply chain och brinner för hållbarhetsfrågor. (Bild: Lindholmen Science Park)

ÅSIKTEN. Ett välfungerande system för både gods- och persontransporter är en förutsättning för tillväxt i våra städer. Samtidigt som det leder till bland annat trängsel- och utsläppsproblematik. För att hantera trängsel och utsläpp krävs nya och effektiva transportsätt. Här kan urbana vattenvägar komma att spela en viktig roll, skriver Lina Olsson, projektledare på Closer, i Transportnytt nr 2-2016.

Det pratas mycket just nu om både citylogistik och inlandsvattenvägar – och diskussionerna blir allt viktigare för var dag. Sverige är ett av de länder med högst urbaniseringsgrad i Europa, vilket gör att transportbehovet fortsätter öka – samtidigt som vi som bor och verkar i städer ställer allt högre krav på leveranser av varor. Ett välfungerande transportsystem, för både gods- och persontransporter, är en förutsättning för tillväxt i våra städer samtidigt som det leder till bland annat trängsel- och utsläppsproblematik. Här behöver vi tänka nytt och utanför de traditionella lösningarna. Urbana vattenvägar är en intressant möjlighet som kan komma att spela en viktig roll. Det är en underutnyttjad infrastrukturell resurs med stor potential.

Det är spännande tider nu. Det börjar bubbla av nya idéer och initiativ inom olika forum och inom politiken. Nya konkreta projekt och initiativ tar form. Under Transportforum i Linköping i januari i år lyfte både infrastrukturministern Anna Johansson och Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon att det krävs en överflyttning av godstransporter från land till sjö – och att vi idag har för lite kust- och inlandssjöfart.

Citylogistik är oerhört komplext med många intressenter involverade. Det krävs en kombination av åtgärder för att implementera nya lösningar som verkligen kan göra skillnad. Alla är beroende av samverkan mellan flera berörda partar och intressenter. Det som vi i Sverige är så duktiga på.

Viktigt blir också att kunna visa på goda exempel och fungerande affärsmodeller för nya lösningar. Genom att initiera test-, demonstrations- och forskningsprojekt med olika aktörsperspektiv får en vi bredare kunskapsbas och förståelse för de förutsättningar som finns i Sverige.

Inom CLOSERs nationella samverkansplattform för urban mobilitet drivs två nystartade satsningar där lösningar på inre vattenvägar kommer att testas. I projektet DenCity utvecklas koncept för gods- och avfallstransporter på urbana vattenvägar i Göteborg. Inom EU-projektet CIVIC ska transporter kopplade till byggarbetsplatser testas på vattenvägar i Norra Djurgårdsstaden.

Utöver dessa initiativ, sitter trafikplanerare runt om i Sverige i detta nu och tittar in på andra konkreta möjligheter att utnyttja vattenvägar i större utsträckning. Med det sagt, vill jag framhäva att det nu finns ett unikt tillfälle att kraftsamla för att använda oss av kust- och inlandssjöfart som en viktig lösning för framtidens citylogistik!


Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Jobb & karriär

Inga händelser

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2017

Transportbilsguiden 2017

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.