L

Politikens klocka går sakta

Catharina Elmsäter-Svärd var infrastrukturminister 2010–2014. Hon var ordinarie riksdagsledamot för moderaterna 1997–2008. Hon är styrelseledamot i logistikfastighetsbolaget Catena, och ordförande för ishockeyklubben Södertälje SK. Catharina Elmsäter-Svärd var infrastrukturminister 2010–2014. Hon var ordinarie riksdagsledamot för moderaterna 1997–2008. Hon är styrelseledamot i logistikfastighetsbolaget Catena, och ordförande för ishockeyklubben Södertälje SK.

ÅSIKTEN. "'Vad händer nu', frågade de otåligt. Frågan gällde järnvägen i stort och stambanan i synnerhet. Brödet skulle ju helst på tåg från Norrbotten till Skåne. Jag kände frustration när jag som minister tvingades svara: '3–15 år'."

Förra infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd skriver om skillnaden i tidsuppfattning mellan företag och politiker. Själv har hon verkat i båda lägren. Texten publicerades första gången i Transportnytt nr 8-2015.

Både företagare och politiker vill väl. Det svåra blir när vi möts och ser på tiden så olika. Insikten om varandras spelplan är viktig, annars finns risk att vi talar förbi varandra.

När jag var hotellchef på Stadshotellet i Södertälje var ledtiden kort mellan orsak och verkan. Budgeten sågs som en möjlighet. Behövd åtgärd sattes till – eller ändrades om rätt effekt uteblev. För att vara konkurrenskraftig gick det inte att vila på hanen. Det var nu eller aldrig.

Som nytillträdd oppositionsledare i Södertälje kommun förvånades jag först över hur långsamt det gick att laga potthål i gatan eller åtgärda brister i till exempel skolan. Budget var dessutom något som många av de kommunanställda såg som ett hot. Tiden det tog tills politiska resultat syntes stämde dåligt med medborgarens förväntningar, särskilt för den som för andra gången körde ner i potthålet.

Efter mina många år med budgetarbete och planering i Sveriges riksdag och regering är min uppfattning trots allt, om än partisk, att kommuner och landsting arbetar snabbt och alert. Demokrati tar tid, på ont och gott.

En mycket snöig vinterdag i december 2011 ändrade jag som infrastrukturminister helt om i min kalender. Det var inte lätt, men behovet var nu! Norrbottens handelskammare hade blixtinkallat till ett möte med ett antal företag med anledning av att tågtransportören Cargonet skulle lägga ner sin verksamhet. För Cargonets situation var det nu, inte sen, som gällde. För företagen på mötet blev frågan tydlig: vad händer nu?

Där fanns Karin och Anna från Polarbröd. De betonade vikten av att arbeta med hållbarhet, hela vägen från jord till bord. Det inklude- rar hur de vill ordna sina transporter. Det är ett ansvarstagande värt all heder. "Vad händer nu", frågade de otåligt. Frågan gällde järnvägen i stort och stambanan
i synnerhet. Brödet skulle ju helst på tåg från Norrbotten till Skåne. Jag kände frustration när jag som minister tvingades svara: "3–15 år". Tyvärr är det de tider som gäller för plane- ring, ekonomiskt och fysiskt – och då är det snabbt! Efter inventering och förslag på åtgärder sätts en budgetram. En infrastrukturproposition med regeringens förslag kommer vart fjärde år. Trafikverket gör därefter en åtgärdsplan som fastställs av regeringen. Den ska sen gälla tolv år framåt.

I december 2011 förbereddes den propp som riksdagen antog i december 2012. Planen fastställdes av regeringen våren 2014 för att gälla till 2025. Det blev en rejäl ökning av underhåll på järnväg samt för att utveckla hela transportsystemet. Men allt som önskats eller behövts för hela landet kom trots det inte med, nu.

Under hösten 2015 stängs dörren för inspel till nästa propp, som lämnas hösten 2016. Då läggs grund för beslutet 2018 om plan för åren 2018–2029. Så den som vill påverka måste agera nu. Det är politikens långsamma tidur som styr.

PS. I mars 2012 löste sig tågtransporterna för Polarbröd.


Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Jobb & karriär

Inga händelser

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2017

Transportbilsguiden 2017

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.