L

När har de stora speditörerna spelat ut sin nuvarande roll?

Karsten Bjärbo, General Manager Cargo Operations, Swedavia AB är operativt ansvarig för flygfraktverksamheten vid Stockholm-Arlanda Flygplats. Han har en bakgrund inom flyget sedan början av 1970-talet. Karsten Bjärbo har haft ledande positioner hos dåvarande Linjeflyg, SAS och DHL Express, innan han kom till dåvarande Luftfartsverket på Arlanda. Sedan 2004 har han varit ansvarig för uppbyggnaden av Arlandas fraktområde, Cargo City, och därtill deltagit i strategiska externa utvecklingsprojekt inom logistik och transporter för Luftfartverkets och Swedavia AB:s räkning. Karsten Bjärbo, General Manager Cargo Operations, Swedavia AB är operativt ansvarig för flygfraktverksamheten vid Stockholm-Arlanda Flygplats. Han har en bakgrund inom flyget sedan början av 1970-talet. Karsten Bjärbo har haft ledande positioner hos dåvarande Linjeflyg, SAS och DHL Express, innan han kom till dåvarande Luftfartsverket på Arlanda. Sedan 2004 har han varit ansvarig för uppbyggnaden av Arlandas fraktområde, Cargo City, och därtill deltagit i strategiska externa utvecklingsprojekt inom logistik och transporter för Luftfartverkets och Swedavia AB:s räkning. (Bild: Swedavia)

ÅSIKTEN. När får flygfraktkunderna möjlighet att boka sina transporter direkt hos flygbolagen? Att tvingas betala en mellanhand i form av speditörshantering är otidsenligt när det redan finns system där exportföretagen kan sköta det själva med egen personal. Det anser Karsten Bjärbo på Swedavia AB. I den här krönikan som publicerades i Transportnytt 3-2015 första gången, förutspår han att en omställning kan väntas ganska snart.

Svenskt näringsliv är beroende av korta ledtider för transporterna på den allt mer globaliserade marknaden. Det är en nödvändighet för att produktionen fortsatt ska kunna ske med Sverige som bas.

Våra tidigare lokala speditörer har i rask takt köpts upp i internationella större koncerner. Därmed har fokus på de svenska företagens situation minskat till förmån för de stora systemens logistiklösningar. Till och med våra stora exportföretag tenderar att bli små och mer sårbara i dessa sammanhang.

En av de frågor som aktualiserats under senare tid är: När har de stora speditörerna spelat ut sin nuvarande roll?

Under 1990-talets internetexplosion överraskades den traditionella resebyråverksamheten av virtuella flyg- och bokningssiter. Helt plötsligt kunde människor söka bra resealternativ och boka direkt hos flygbolagen eller via bokningssiter. Passagerarna blev vinnare, liksom de resebyråer som kunde hitta nya paketprodukter att förmedla.

Komplexiteten inom fraktlogistik med bland annat nationella tullreglementen har gjort att gamla lösningar inte utmanats på samma sätt ännu. Lönsamheten för branschen pressas av marknadskrafterna så att de flesta operatörer och dess underleverantörer som exempelvis terminalbolag får allt svårare att få lönsamhet i sina upplägg.

Att då tvingas bekosta en mellanhand i form av speditörshantering måste anses otidsenligt när det redan idag finns system där företag kan, med egen kompetens, sköta tullhantering, ruttplanering och bokning direkt hos valt flygbolag.

När uppstår då möjligheten för våra exportföretag att boka sina transporter direkt hos flygbolagen? Ja, precis som skedde med resebyråerna, kan det ske ganska snart om branschen i sig själv inte obstruerar detta in absurdum.

Då gäller det att våra globala speditörsföretag har planerat för och hitta nya nischer där deras kompetens även kommer att behövas i framtiden.

Att varuägarna, primärt export- och importföretagen, blir vinnare på direktbokningssystem står utom allt tvivel. Att få till stånd en direkt kommunikation med transportföretagen kommer att minska ledtider och kapitalbindning. Samtidigt kommer inte frakterna att tvingas till långa omvägar för att uppnå bästa samlastningsrater. Speditionsföretagen är de som idag närs mest av dessa samlastningsvinster.

Men även transportbolagen kan ta del mer av den rationalisering det innebär att inte behöva betala för en mellanhand. Något de säkert gärna tackar ja till i den pressade konkurrenssituation som råder idag inom samtliga transportslag.

Nu gäller det vilket transportbolag som vågar ta steget att öppna sina boknings- och planeringssystem direkt mot kunden, varuägaren, utan att därmed bli bojkottad och ovän med världens speditionsföretag, för den relationen måste också fortsatt finnas. Det fungerade som vi vet väldigt bra på passagerarsidan så det kommer det säkert också att göra för gods- och logistikbranschen.


Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Jobb & karriär

Inga händelser

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2017

Transportbilsguiden 2017

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.