L

Hållbarhet en angelägenhet för alla – inte minst varuägarna

Helena Kyster-Hansen har 30 års erfarenhet i transport- branschen och jobbar som seniorkonsult hos Tetraplan A/S i Köpenhamn. Helena Kyster-Hansen har 30 års erfarenhet i transport- branschen och jobbar som seniorkonsult hos Tetraplan A/S i Köpenhamn. (Bild: Tetraplan)

ÅSIKTEN Hållbarhet handlar inte bara om miljö utan har också sociala och ekonomiska aspekter. De som köper transporter måste ställa krav på social hållbahet i alla led i transportkedjan. Det konstaterar Helena Kyster, seniorkonsult på danska Tetraplan A/S. Artikeln har tidigare varit publicerad i Transportnytt 8-2014 och kan nu läsas här.

Transportsystemet är satt under press och infrastrukturen, speciellt järnvägen har stora problem, som en följd av de ökande trafikvolymerna under de senaste åren. Godståg får slåss om kapacitet med persontåg och vi har alla hört att underhållet av järnvägen har varit eftersatt i många år.

Alliansregeringen satte in 
extra resurser de senaste 
åren för att försöka få bukt 
med problemen, men ännu 
återstår mycket. En översyn 
av prioriteringsreglerna
 skulle vara välkommet. Ska 
ett halvtomt regionaltåg alltid prioriteras högre än ett 
fullastat godståg på väg till kontinenten?

Hållbarhet är inte bara miljö, utan även social och ekonomisk hållbarhet, och vi måste jobba mer med dessa frågor för att lyckas uppnå den framtid vi ska lämna över till våra barn. För att uppnå de mål EU och Sverige har satt för framtiden måste vi alla ta vårt ansvar, både som individer och som företag och sätta fart nu. Vi måste arbeta med förbättringar och effektiviseringar inom alla trafikslag, men även trafikslagsövergripande.

De flesta transportkedjor är multimodala och dessa måste bli smidigare, speciellt i bytet mellan trafikslag där man ofta tappar effektivitet. Här kan High Capacity Transport (HCT) nämnas, ett forskningsområde där man kan se tydliga positiva effekter genom längre och-eller tyngre fordon. Färre fordon med ökad kapacitet i befintlig infrastruktur ger minskad energianvändning och lägre koldioxidutsläpp.

Inom den ideella föreningen NTM – Nätverket för transporter och miljön – har branschen gemensamt tagit fram och utvecklat ett antal hållbarhetsverktyg. Dessa verktyg används för att mäta, utvärdera och genomföra åtgärder i en ständig loop. Det finns många lösningar, både stora och små som kan implementeras nu.

Så får de innovativa krafterna jobba vidare med att förbättra teknik, bränslen och affärsmodeller för att ta nästa steg och därefter nästa, exempelvis på vägen mot målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Transporterna står för en så liten del av det totala priset på de flesta produkter och därför bör det finnas marginal till att verkligen jobba med hållbarhetsfrågorna. Men, här måste även varuägarna ta sitt ansvar.

I Danmark har debatten blossat upp om olagligheter i vägtransporterna. Det finns exempel på att lastbilsförarna i enstaka fall lurat färdskrivaren med en magnet. Därmed kommer de runt reglerna för lagstadgade kör- och vilotider. Detta leder till ökat risktagande och att trafiksäkerhetsarbetet sätts ur spel. Trötta chaufförer i tunga fordon är en farlig kombination på våra vägar.

Åkerierna känner sig pressade från alla håll för att kunna överleva och branschen lever på väldigt små marginaler. Här krävs nya tag. De som köper transporter bör ställa krav även på social hållbarhet i alla led i transportkedjan. Här finns det några företag som går före, exempelvis Ikea. Men mycket återstår innan vi kan börja närma oss ett genombrott i den frågan.

 


Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Jobb & karriär

Inga händelser

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2017

Transportbilsguiden 2017

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.