Högre skatt på transporter skulle gynna branschen

John Wedel är vd för Logistik och Transport Stiftelsen, LTS, och ansvarig för infrastruktur och logistik på Business Region Göteborg. Han har arbetat inom transportområdet som forskare, logistikchef, säljare och konsult. John Wedel är teknologie doktor i logistik och har undervisat på Chalmers, Handels i Göteborg, IHM och Plan. (Foto: LTS) John Wedel är vd för Logistik och Transport Stiftelsen, LTS, och ansvarig för infrastruktur och logistik på Business Region Göteborg. Han har arbetat inom transportområdet som forskare, logistikchef, säljare och konsult. John Wedel är teknologie doktor i logistik och har undervisat på Chalmers, Handels i Göteborg, IHM och Plan. (Foto: LTS)

En skatt på transporter som sänker kostnader, sparar miljön och i slutänden leder till bättre lönsamhet har bara vinnare. Det menar John Wedel, vd på Logistik och Transportstiftelsen. Hans artikel med förslaget till ny transportskatt har tidigare varit publicerad i Transportnytt 2-2019.

Jag är absolut ingen förespråkare för högre skatter, utan vill snarare att individer och företag själva skall få bestämma så mycket som möjligt i sin vardag. Men det är väl värt att fundera lite kring detta. Inom transport- och logistikområdet kan man fråga sig om utvecklingen verkligen går tillräckligt fort? Visst har vi framgångsrika nationella innovationsarenor som exempelvis RISE och Closer, men kommer deras resultat verkligen ut till företagen och samhället och ger kommersiell nytta tillräckligt snabbt?

Med dagens pressade fraktpriser så finns det dessutom väldigt lite utrymme för utveckling. Små marginaler tillåter helt enkelt inte några större investeringar i framtidens system och lösningar. Behovet och intresset finns, men inte pengarna. Kanske är det ett systemfel. Hur som helst blir utvecklingen lidande av att det saknas medel.

Klimatfrågan ses idag som en av de stora ödesfrågorna. Inom transportvärlden är effektivisering det mest näraliggande sättet att bli mer klimatsmart. Ökade fyllnadsgrader, optimering av körrutter och alternativa transportupplägg kan och behöver utvecklas. Och till detta behövs utvecklingsmedel.

Så, tänk om alla företag var tvungna att avsätta en procent av frakterna till en fond, ur vilken man sedan kunde bedriva utveckling. Det skulle kunna handla om effektivisering, digitalisering, miljöförbättringar, etcetera. Okej, stora råvaruflöden av skogsprodukter och malm kanske bara skulle behöva sätta av en promille. Men ändå.

Ett företag som betalar säg 100 miljoner för frakter, skulle då behöva sätta av 1 miljon till utveckling. För många varor utgör frakterna bara någon procent av totalkostnaden. En procent av en procent är närmast försumbart. Totalt sett skulle detta därför knappast märkas. Men en miljon motsvarar till exempel 1 000 konsulttimmar, eller en heltidsanställd. Helt dedikerad till effektivisering. Med de resurserna och på den tiden hinner man med otroligt mycket, det kan jag lova som arbetat många år inom transport- och konsultvärlden.

Pengarna skall inte gå till generella forsknings- och utvecklingsprojekt, utan snarare till konkreta lösningar och förbättringar i specifika fall. De pengar som ett visst företag sätter av, ska gå till att effektivisera just det företagets transporter.

Det måste inte heller handla om alla företagets transporter, det är helt ok om det ”bara” leder till förbättring på vissa sträckor. Nästa år kan ju andra relationer ses över.

Mer skatt ger mer utveckling som ger bättre effektivitet som sänker kostnaderna och sparar miljön och slutligen leder allt till bättre lönsamhet. Och alla har i slutändan fått tillbaka det som de satsade från början. Det är ett förslag som bara har vinnare!

 

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2019-04-17 10:08:03 Uppdaterad onsdag, 17 april 2019 12:15

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.