Gör det enklare att ta båten

(Bild: Unifeeder) Jesper Kristensen har varit vd på Unifeeder A/S sedan 2007. I sin karriär där har han haft olika ledande poster. Han har bland annat varit chef för Unifeeder i Hamburg under 10 år. Dessförinnan byggde han upp Unifeeder Sweden med kontor i Göteborg. Jesper Kristensen inledde sin karriär inom shipping hos ØK, Det Østasiatiske Kompagni. (Bild: Unifeeder) Jesper Kristensen har varit vd på Unifeeder A/S sedan 2007. I sin karriär där har han haft olika ledande poster. Han har bland annat varit chef för Unifeeder i Hamburg under 10 år. Dessförinnan byggde han upp Unifeeder Sweden med kontor i Göteborg. Jesper Kristensen inledde sin karriär inom shipping hos ØK, Det Østasiatiske Kompagni.

Vanetänkande, och administrativa pålagor från myndigheter, hör till faktorerna som håller tillbaka transportköparna från att flytta över gods från lastbil till kortsjötrafiken, skrev Unifeeders chef Jesper Kristensen i Transportnytt nr 3-2016.

Europeisk kortsjötrafik har länge varit ett hett och omdiskuterat ämne när man talat om logistik i EU. Det finns flera orsaker varför kortsjötrafiken är intressant:

• Den kan avlasta Europas tungt trafikerade vägnät.

• Utsläppen av koldioxid och kväveoxider är betydligt lägre per transporterad enhet, jämfört med lastbilstransporter.

• Säkerheten vid transport av containrar sjövägen är betydligt högre, såväl för godset som för personerna som är involverade i transporterna och för samhället i stort.

Så varför flyttas inte godset från väg till sjö i betydligt snabbare takt än idag?

Unifeeder, som har det största nätet för kortsjötransporter i Nordeuropa, stöter på den här frågan varje dag. Vi är i kontakt med hundratals företag varje år för att försöka omvända dem till att flytta sina inomeuropeiska transporter från lastbil till fartyg. Därmed är vi väl medvetna om de vanligaste orsakerna till vad som håller tillbaka kunderna:

• Vanetänkande är det viktigaste skälet. Kunder som utnyttjar lastbilstransporter är inte klara över att det finns alternativ.

• Administrativa krav är en annan viktig orsak. En kund som bokar en transport med lastbil inom Europa behöver bara fylla i ett dokument. När samma kund ska skicka samma last inom Europa med sjötransport ska C-status på godset dokumenteras. Hamnen ska ha ett manifest och när godset kommer till ankomsthamnen ska C-status dokumenteras igen.

Detta beror på att EU saknar ett gemensamt tullsystem. Vid transport via hamnar ska uppgifterna om godset rapporteras in till varje EU-lands nationella tullsystem. Men det gäller inte för lastbilar.

Så snart ett fartyg lämnat en hamn är det inte längre inom EU och ska därför genom en tull när det ankommer till nästa hamn. Alla dessa procedurer gör att det är svårt för kunderna att lämna sitt vanetänkande.

EU har tagit flera initiativ för att främja kortsjötrafik. Unionen har etablerat ”Motorways of the Sea” och bidragit med stora belopp i stöd till olika projekt som startat olika sjötransporter. Men av alla dessa linjer som börjat gå med EU-pengar är det bara en enda som fortfarande existerar. Alla andra har lagts ner efter att stödet upphörde.

Kortsjötransporter behöver inte ekonomiskt stöd. Om en linje kan bli lönsam så kommer någon att starta den. Men om kortsjötransporter ska bli vanligare, så måste det bli lika enkelt att boka den som det är att boka en lastbilstransport.

Ett kortsjörederi ska kunna ta emot en last, lasta den på fartyget, segla till ankomsthamnen, lossa och köra ut den till mottagaren utan att behöva vara i kontakt med tullmyndigheterna mellan tre och sex gånger, beroende på rutten.

Och när gods transporteras inom EU borde samma regler gälla för all information tullmyndigheterna begär, oavsett om godset går med bil eller med kortsjötrafik.

E-mail:
Publicerad 2016-05-26 08:31:33 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.