Fossilfria transporter – men inte till priset av minskad rörlighet

(Bild: Transportföretagen) Stefan back är chef för hållbar logistik på Transportföretagen inom Svenskt Näringsliv. Han har arbetat med transportpolitiska frågor i mer än 30 år på myndigheter, i regeringskansliet, utredningar och branschorganisationer, både i Sverige och internationellt. Han är svensk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén inom EU. (Bild: Transportföretagen) Stefan back är chef för hållbar logistik på Transportföretagen inom Svenskt Näringsliv. Han har arbetat med transportpolitiska frågor i mer än 30 år på myndigheter, i regeringskansliet, utredningar och branschorganisationer, både i Sverige och internationellt. Han är svensk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén inom EU.

Målet att minska de klimatpåverkande utsläppen får inte gå ut över den fria rörligheten och transporterna. Det understryker Stefan Back, chef för hållbar logistik på Transportföretagen. Transportarbetet kommer att fortsätta att öka menar han. Artikeln var tidigare publicerad i Transportnytt 3-2017.

Regeringen lade nyligen i sin klimatproposition fast det mål om en minskning av klimatpåverkande utsläpp från svenska inrikes transporter med 70 procent 2030 jämfört med 2010, som Miljömålsberedningen föreslagit.

Hur målet skall uppnås framgår dock inte av propositionen. Trafikverkets måldirektör Sven Hunhammar har dock sin bild klar i Transportnytt 1-2017. Mot bakgrund av påstådda ökande krav till följd av Europas åtaganden vid klimatkonferensen COP21 i Paris, och att energieffektivisering och satsning på hållbara bränslen inte kommer räcka för att nå detta mål aviserar han att det kommer krävas ”kraftiga styrmedel” och överflyttning till järnväg och sjöfart, elektrifiering av vägar och eldrivna lastcyklar (!) i citydistributionen.

På ”längre sikt” (än 2030?) talar han bland annat om att 3D-skrivare kan ”minska både transportarbete, trafikarbete och klimatpåverkan”.

Låt oss notera vad EU-kommissionen skrev i vitboken om transportpolitiken från 2011: ”Transporterna är av grundläggande betydelse för vår ekonomi och vårt samhälle. Rörligheten är vital för den inre marknaden och för befolkningens livskvalitet, eftersom den ger frihet att kunna resa. Transporterna bidrar till ekonomisk tillväxt och sys-selsättning. Minskad rörlighet är inget alternativ.”

Vitbokens mål och strategier är fortfarande de som gäller inom EU, och de är enligt EU-kommissionen fullt i linje med åtagandena enligt Parisöverenskommelsen. Utsläpps- målet för klimatgaser från transporter inom EU innebär 20 procents minskning till 2030, jämfört med 2008.

Är då Sverige numera så totalt annorlunda att vi klarar att radikalt avvika från EU:s transportpolitik? Regeringen talar om att bli ”ett av de första fossilfria välfärdsländerna”. Det senare torde ju innefatta en konkurrenskraftig industri som kan skapa jobb och skatteintäkter för denna välfärd. I så fall bör nog Trafikverkets måldirektör utgå ifrån att transportarbetet kommer fortsätta öka.

Att nå ett egenpåtaget svenskt etappmål 2030 för klimatpåverkan handlar då mindre om ”kraftfulla styrmedel” som ger höjda transportkostnader och ”flyttning” av gods mellan trafikslag, utan snarare om politiska satsningar på att skapa kapacitetsstarka godstransportkedjor med klimatanpassade fordon och fartyg inom alla trafikslag, som klarar både företagens transportbehov och samhällets hållbarhetskrav.

Tillräcklig tillgång till biobränslen till konkurrenskraftiga priser är helt avgörande för att nå målet redan 2030, om bara tretton år. Drömmar om att 3D-skrivare skall ”minska trans- portarbetet” hör däremot knappast hemma i denna ekvation.

Att ta på sig rollen att visa vägen för andra länder i omställningen mot fossilfrihet är inte gratis och kan aldrig tillåtas ske till priset av förlorad konkurrenskraft och minskad rörlighet. Då kommer nämligen inga att vilja följa efter oss!

Artikeln handlar om

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2017-06-21 15:23:04 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.

Cron Job Starts