Faktaresistens om lastbilar

(Bild: Skogsindustrierna) Karolina Boholm är transportdirektör på Skogsindustrierna och sitter i styrelsen för Näringslivets Transportråd. Hon är civilingenjör från KTH och har varit teknikkonsult på ÅF. Hon kan följas på: www.twitter.com/skogstransport. Läs mer om lastbilar på 74 ton: www.energieffektivatransporter.se och www.74ton.nu (Bild: Skogsindustrierna) Karolina Boholm är transportdirektör på Skogsindustrierna och sitter i styrelsen för Näringslivets Transportråd. Hon är civilingenjör från KTH och har varit teknikkonsult på ÅF. Hon kan följas på: www.twitter.com/skogstransport. Läs mer om lastbilar på 74 ton: www.energieffektivatransporter.se och www.74ton.nu

ÅSIKTEN. I detta tidevarv av falska nyheter så finns det en ganska utpräglad faktaresistens om lastbilar, med ursprung i miljörörelsen, skrev Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm på åsiktsplats i Transportnytt nr 4-2017. 

Jag roade mig vid ett tillfälle för något år sedan med att samla in alla dispenser för fordon på 74 ton som rullar i Sverige i försöksprojekt idag. När man tittar på dispenserna sammantaget så ser man att nästan hela Sveriges vägnät är inkluderat förutom några få sträckor med kända brister.

Hur kan det då komma sig att vi idag har ett underlag från Trafikverket som visar att endast 8 procent av det statliga vägnätet kan klassas enligt den nya bärighetsklassen BK4 i ett första skede? Uppenbarligen har Trafikverket gett dispenser för tyngre fordon för ett mycket mer omfattande vägnät.

Min bild är att hela diskussionen om lastbilar är politiskt styrd och baseras inte på fakta. I detta tidevarv av falska nyheter så finns det en ganska utpräglad faktaresistens om lastbilar. Den har sitt ursprung i miljörörelsen och via Miljöpartiet har den letat sig in i Sveriges riksdag med konsekvensen att fler personer även i andra partier antar samma syn. Det var därför som regeringen gav ett uppdrag till Trafikverket om att ta fram ett vägnät med krav i direktiven om att det ska vara ytterst begränsat.

Vi behöver lastbilar. Lastbilschaufförer är våra samhällshjältar. Lastbilen är nödvändig för järnvägen, för utan lastbilen skulle inget gods komma till eller från järnvägsterminalen. Effektivare lastbilar betyder inte konkurrens för järnvägen utan möjliggör mer gods till järnvägen. Lastbilen används på korta sträckor där alternativ saknas. Hinder genom regelverk och skatter för att begränsa lastbilar leder bara till dyrare transporter där inga alternativ finns vilket är nästan överallt. Inte överallt, men nästan. Speciellt om man inser att Sverige är stort.

Sverige är ett litet exportberoende land. Bara skogsindustrin exporterar för cirka 120–130 miljarder årligen. Vi exporterar varor med det lägsta koldioxidavtrycket i världen. Ju mer svenska produkter som används i världen desto mindre utsläpp i världen. En miljömässig logik är därför att vi ska exportera mer svenska produkter. Det betyder mer transporter! Ja tack!

Lastbilar körs inte i onödan. Lastbilar körs inte för nöjes skull. Lastbilar är kollektivtrafik för gods. Lastbilar gynnar järnvägen. Lastbilar gynnar sjöfarten. Lastbilar gynnar handel. Lastbilar gynnar välstånd. Lastbilar gör att jag har mat, toapapper, möbler och kläder som jag behöver. Lastbilar har utsläpp.

Jo, det är den enda negativa aspekten med lastbilar. Därför måste vi jobba med att ställa om lastbilarna. Det gör vi genom att energieffektivisera så långt som möjligt, transportera mer vid varje tillfälle, till exempel med tyngre lastbilar på 74 ton. Dessutom ska vi elektrifiera vägtrafik och se till att använda biodrivmedel i så stor utsträckning som möjligt. Då minskar vi utsläppen, inte transporterna, i det fossilfria och exportberoende välfärdslandet Sverige.

E-mail:
Publicerad 2017-08-23 20:35:09 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.